PDF Export
bukove_sume_bukova_suma_drvece_drvo_priroda.jpg

Regionala radionica - Regionalna akcija za borbu protiv korupcije i kriminala u šumarstvu

 

Pridružite nam se na trećoj regionalnoj radionici koju organizuju CNVP, FEA i Green Home, u okviru projekta „Regionalna akciaj za borbu protiv korupcije i kriminala u šumarstvu“.

 

Pozivamo vas da se pridružite radionici koja će se održati putem on line Zoom platforme, 10. i 11. juna 2021. od 10h.

 

Teme i tačke za diskusiju planirane su na sledeći način:

-        predstavljanje projektnog web sajta;

-        predstavljanje vodiča za korišćenje softvera za praćenje ilegalnih aktivnosti;

-        mape ilegalnih sječa i GIS podaci;

-        predstavljanje nalaza iz studija i sa treninga;

-        obuka o praćenju indikatora za ilegalne aktivnosti u šumarstvu;

-        predstavljanje rezultata / uskih grla sprovođenja akcionog plana za borbu protiv ilegalnih aktivnosti u šumarstvu u Crnoj Gori;

-        ilegalne aktivnosti u zaštićenim područjima u Crnoj Gori ;

-        kratko predstavljanje projekta i buduće aktivnosti.

 

Ukoliko želite da nam se pridružite, molimo vas da pratite link radionice

https://us02web.zoom.us/j/89766759912 .

 

Više informacija na: natasa.kovacevic@greenhome.co.me