PDF Export
t.jpg

Doprinos očuvanju prirodnih vrijednosti Gornjeg toka rijeke Zete u Crnoj Gori

NVO Green Home realizuje projekat „Doprinos očuvanju prirodnih vrijednosti Gornjeg toka rijeke Zete u Crnoj Gori“ koji ima za cilj preduzimanje kratkoročnih i dugoročnih mjera, kako bi se poboljšalo stanje degradiranih dijelova vodotoka i obalnog područja rijeke Zete.

 

Dugoročni ciljevi projekta su:

 

LTI 1: Poboljšano integrisano upravljanje zaštićenim područjem Zete;

LTI 2: Obezbijeđen bolji ekološki status rijeke i zaštita staništa ugroženih akvatičnih vrsta;

LTI 3: Ojačana uloga lokalne zajednice u procesu donošenja odluka;

 

Kratkoročni ciljevi projekta su sljedeći:

 

STI 1: Poboljšano upravljanje 80 hektara korita rijeke Zete kroz podršku 10 nadležnih institucija u prikupljanju podataka i budućem monitoringu;

STI 2: Najmanje 5% lokalnog stanovništva biće upoznato sa potrebom održivog upravljanja rijeke Zete i pomoći u praćenju zagađenja vode.

 

Projekat traje 12 mjeseci, od 01. juna 2021. do 31.05.2022., a finansiran je od strane Partnerskog fonda za kritične ekosisteme.

 

Više informacija na:milica.kandic@greenhome.co.me