PDF Export
71397072_120910352642579_7232868631774756864_n.png

Budi siguran i govori!

OpĆĄti cilj projekta je podrĆŸati i omogućiti zagarantovana ljudska prava i slobodu javnog izraĆŸavanja miĆĄljenja, stavova i kritika od strane civilnog druĆĄtva i zaĆĄtitnika ĆŸivotne sredine.

 

Specifični ciljevi projekta su:

  • Analiza i identifikacija potencijalnih područja za poboljĆĄanje pravnog okvira (za svaku ciljanu zemlju posebno), relevantna za ljudska prava / slobodu izraĆŸavanja;
  • Planiranje i sproveđenje ĆĄiroku kampanju za podizanje svijesti javnosti o negativnom uticaju trenutno rastućeg pritiska na aktiviste za zaĆĄtitu ĆŸivotne sredine i OCD;
  • Podizanje individualnih i organizacionih kapaciteta aktivista i OCD u suočavanju sa pritiskom i zaĆĄtitom njihovih ljudskih prava / slobode izraĆŸavanja;
  • Pokretanje dijaloga i mehanizama saradnje između vladinog i nevladinog sektora o učeĆĄću javnosti u donoĆĄenju odluka o ĆŸivotnoj sredini.

 

Projekat se realizuje u 5 zemalja (Bosna i Hercegovina, Albanija, Sjeverna Makedonija, Srbija i Crna Gora). Partner iz Crne Gore je NVO Green Home.

 

Projekat je finansiran od strane Balkanske mreĆŸe za razvoj civilnog druĆĄtva iz Skoplja i traje 10 mjeseci (01/01/2021 - 31/10/2021).

 

ViĆĄe informacija na: andrija.krivokapic@greenhome.co.me