PDF Export
800px_COLOURBOX17483400.jpg

Postani naš volonter

Volonterski centar NVO Green Home je osmišljen kako bi se mladim ljudima, ljubiteljima prirode, odgovornim građanima, stručnim grupama i pojedincima omogućilo učestvovanje u radu organizacije i brojnih aktivnosti koje se realizuju tokom cijele godine. Program rada volonterskog centra podrazumijeva angažovanje volontera na različitim aktivnostima kao što su priprema i učešće u kampanjama koje organizacija sprovodi, pohađanje edukativnih seminara i radionica, učešće u akcijama čišćenja, sadnje, kreativnog rada i sl. Sve volonterske aktivnosti mogu se podijeliti u dvije grupe, unutarorganizacijske i terenske, a volonteri prema svojim interesovanjima biraju u kojima žele dati svoj doprinos.

 

Svi koji su zainteresovani mogu postati aktivni članovi volonterskog centra, na način što će poslati popunjen prijavni formular na e-mail adresu:

 

irma.muhovic@greenhome.co.me.