PDF Export

Postani član

Kako je jedan od ciljeva Zelenog centra pospješivanje saradnje između ekoloških NVO i jačanje njihovih kapaciteta, pozivamo Vas da se aktivno uključite u rad Zelenog centra.


Ako želite da se priključite Zelenom centru, popunite Pristupnicu i pošaljite je na sledeće e-mail adrese: jovana.janjusevic@greenhome.co.me ili greenhome@greenhome.co.me