PDF Export

O projektu

Osnovni cilj projekta "Zeleni resursni centar" je jačanje kapaciteta NVO i civilnog društva u odnosu na direktive EU, postojeću nacionalnu legislativu i pozitivnu praksu u regionu vezanu za oblast zaštite životne sredine.

 

Projekat podrazumjeva jačanje saradnje i povećanje učešća ekoloških NVO u procesima rada na predlaganju nacrta i praćenja implementacije postojeće legislative iz oblasti zaštite životne sredine u praksi, i uopšte razvoja ove legislative.

 

Koordinirani uticaj lokalnih NVO-a će biti obezbijeđen kroz neformalni savez NVO "Zeleni centar", čiji je osnovni cilj omogućavanje pristupa informacijama i legislativi iz oblasti zaštite životne sredine, organizacija zajedničkih NVO aktivnosti, rad na kampanjama za zastupanje tema od opšteg interesa i konačni razvoj i osnaživanje mreže ekoloških NVO.

 

Zadaci projekta "Zeleni resursni centar" su:

 

• Osnivanje centra za podršku lokalnim NVO, koji će omogućiti pristup međunarodnoj i nacionalnoj legislativi iz oblasti zaštite životne sredine.

• Omogućavanje konstantnog protoka i razmjene informacija između ekoloških NVO kroz redovne sastanke, e-mreze, itd. i razvoj mogućnosti za zajednicke inicijative i povezivanja.

• Podizanje opšte javne svijesti o svim temama relevantnim za razvoj i implementaciju legislative iz oblasti zaštite životne sredine.

 

Krajnji cilj ovog projekta je:

 

• Kapacitet civilnog društva ojačan, kako u smislu dostignutog razvoja znanja o EU standardima i međunarodnim sporazumima, tako i u smislu umrežavanja i izgradnje saveza NVO.


Projekat "Zeleni resursni centar" je podržao Balkanski fond za demokratiju.