restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj

Konsultanti

 • Nermina_Zagora.jpg

  Nermina Zagora (Bosna i Hercegovina)

  • Diplomirani inženjer arhitekture

  • Asistent na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu (Katedra za projektovanje)

  • Konsultant za projektovanje prostora i zaštitu životne sredine

   


   

  E-mail:  nerminaz@hotmail.com
 • diana.jpg

  Diana Nezamutinova (Rusija)

  • Magistrirala na Politici zaštite životne sredine, Centralni Evropski Univerzitet, Budimpešta, Mađarska 2003

  • Student magistarskih nauka za Politiku zaštite životne sredine, Centar Bard, New York

  • Konsultant za klimatsku politiku, procjenu uticaja na životnu sredinu, provjeru stanja životne sredine i energije

   


   

  E-mail:  n_diana@mail.ru
 • alex.jpg

  Alexia Kelly-Schwartz (SAD)

  • Diplomirala na Planiranju, društvenim politikama i menadžmentu (2003) Univerzitet Oregon, Eugene, Oregon, SAD

  • Radi kao projekt menadžer, Radionica planiranja zajednice, Eugene, Oregon

  • Konsultant za urbano planiranje, razvoj zajednice, politiku analiza, održivi razvoj i politiku ublažavanja klimatskih promjena

   


   

  E-mail:  caitlinaks@hotmail.com
 • antene.jpg

  Anteneh Gulilat Tafesse (Etiopija)

  • Diplomirani inženjer, Magistrirao na Principima Obnovljive Energije, Oldenburški Univerzitet, Njemačka

  • Radi kao savjetnik za energiju u Agenciji za Njemačku Tehničku Saradnju, German Technical Cooperation Agency (GTZ)

  • Konsultant za obnovljive vidove energije: biomasa, energija vjetra i sunca

   

   

   

  E-mail: 
 • idoia.jpg

  Idoia Arauzo González (Španija)

  • Ekspert za održivi razvoj energije

  • Diplomirala na Industrijskoj hemiji, Univerzitet baskijske oblasti

  • Diplomirala na menadžmentu i inžinjerstvu obnovljive energije, Tehnički univerzitet, Berlin

  • Radi kao projekt menadžer za eko-savez NVO

  • Konsultant za energetsku efikasnost, obnovljivu energiju, održivu mobilnost

   


   

  E-mail:  idoia.arauzo@eco-union.org
 • Zulfikar.jpg

  Zulfiqar Shah (Pakistan)

  • Diplomirani inženjer, Magistrirao na Politici zaštite životne sredine i Menadžmentu koncentracije prirodnih resursa

  • Radi kao menadžer Nacionalnog programa u Aga Khan Servisu za planiranje i izgradnju, Karachi, Pakistan

  • Konsultant za Politiku i planiranje zaštite životne sredine, energetsko planiranje, sanaciju voda i čvrstih otpada, održivi razvoj

   


   

  E-mail:  zashah_2001@yahoo.com
 • Maria.jpg

  Díez Juan María (Španija)

  • Psiholog, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

  • Radi kao dječiji psiholog

  • Konsultant za edukaciju, psihologiju i socijalnu edukaciju

   


   

  E-mail:  marieta81@eresmas.com
«12»