PDF Export

Projekti

Realizovani projekti:

 

• Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru - 4M, 2015/2017

• NVO mreža za zastupanje održive upotrebe energije i prirodnih resursa – ETNAR, 2014/2016

• Održiva energetska politika u Jugoistočnoj Evropi (SEE SEP), 2012/2016

• Putujemo u Evropu, 2016

• Act for Drin- Dan Drimskog sliva, 2016

• To je i moja odgovornost, 2015/2016

• Jačanje administrativnog i zakonodavnog okvira za održivu hidroenergiju u Crnoj Gori, 2015

• Podrška lokalnim zajednicama u implementaciji turističkih praksi zasnovanih na prirodnim bogatstvima u okolini Šaskog jezera, 2013/2016

• Podrška dugoročno održivom upravljanju Skadarskim jezerom, 2013/2016

• Nacionalni sastanak korisnika grantova CEPF-a, 2014/2015

• Mjesec klimatskih promjena, 2015/2016

• Zajedničke ekološke akcije za očuvanje rijeke Cijevne i održivi razvoj prekogranične regije, 2014/2015

• Školociklaža, 2014/2015

• Act4Drin – živjeti u harmoniji sa Drimom, 2015

• Putujemo u Evropu, 2015

• Putujemo u Evropu, 2014

• AHVN – Jadranska mreža za zdravlje i vitalnost, 2011-2014

• Ka prekograničnom rezervatu biosfere Skadarskog jezera, 2013/2014

• Putujemo u Evropu, 2013

• Primjena integralnog modela upravljanja ekosistemom Skadarskog jezera – EMA Plan, 2012/2013

• Poštovanje principa ekološke države u energetskom sektoru, 2012/2013

• Za povećanje transparentnosti i učešća, 2012

• Putujemo u Evropu, 2012

• U potrazi za pravim rješenjem za održivu hidro energiju, 2012

• EKOPlan – Monitoring primjene principa održivog prostornog razvoja i zaštite životne sredine u prostorno planskim dokumentima u Crnoj Gori, 2011/2012

• Sinergija za promjenu svijesti u oblasti energije (SEA Change), 2011 Putujemo u Evropu, 2011

• Aktivni građani za bolje zajednice, 2011

• Studija slučaja o participativnom procesu za HE na Morači, 2011

• Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta u regionu Zapadnog Balkana, 2010/2011

• Podrška prekograničnom rezervatu biosfere Skadarskog jezera, 2010/2011

• Klimatske promjene, uloga civilnog društva i lokalne zajednice, 2010/2011

• REA projekat – Akcija i ekološka kohezija Zapadnog Balkana, 2009/2010/2011

• Svijetlimo energetski efikasno, 2010

• Ocjena stepena implementacije Strategije energetske efikasnosti, njen socio-ekonomski uticaj i usklađenost sa zahtjevima pristupanja EU, 2009/2010

• Očistimo Seoca, 2009/2010

• Dijelimo vode – Zaštita prioritetnih močvarnih staništa od značaja za ptice u ekoregionu Dinarskog luka IV faza, 2009/2010

• Klimatske promjene, 2009/2010

• Razvoj organizacijskog razvojnog plana, 2009

• Od smeca do cvijeća II faza, 2009

• SSI Speaker Program o životnoj sredini u Crnoj Gori, 2009

• Održive politike ruralnog razvoja, 2009

• Regionalna saradnja na energetskoj efikasnosti III faza, 2009

• Saradnjom do zaštite rijeke Cijevne, 2009

• Zelena parlamentarna grupa, 2009

• Donacija opreme, 2009

• Uređenje urbanog dijela opštine Plužine: Za ljepše lice našeg grada, 2009

• Program kredita za energetsku efikasnost za domaćinstva, 2009

• Srbija, Crna Gora i Natura 2000: Jačanje kapaciteta javnog i civilnog sektora za implementaciju evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite prirode, 2009

• Regionalno zastupanje u životnoj sredini: Akcija i kohezija na zapadnom Balkanu I faza, 2009

• Dijelimo vode – Zaštita prioritetnih močvarnih staništa od značaja za ptice u ekoregionu Dinarskog luka III faza, 2009

• Izgradnja kapaciteta i umrežavanje ekoloskih NVO, 2009

• Zelena energija - Edukacija o racionalnoj upotrebi i potrošnji energije u školama, 2009

• Kampanja "Sat za Planetu", 2009

• Mogućnosti za energetsku efikasnost na zapadnom Balkanu, 2009

• Jačanje kapaciteta lokalne samouprave za implementaciju koncepta energetske efikasnosti, 2009

• Regionalna konferencija "Energija, energetska efikasnost i životna sredina", 2009

• Uključivanje civilnog društva u implementaciju Strategije energetske efikasnosti, 2009

• Održivi kvalitet vazduha vezan za saobraćaj u Tirani, Albanija i Podgorici, Crna Gora, 2008/2009/2010

• Proces primjene Strategije energetske efikasnosti, 2008/2009

• Zelena energija, 2008/2009

• Fond za energetsku efikasnost za zapadni Balkan, 2008/2009

• Jačanje kapaciteta opština za primjenu koncepta energetske efikasnosti, 2008/2009

• Za ljepše lice našeg grada, 2008/2009

• Jačanje kapaciteta opština za primjenu koncepta održivog razvoja, 2008/2009

• Jačanje kapaciteta mreže ekoloskih NVO-a, 2008/2009

• Edukacija u školama o separaciji i recikliranju otpada, 2008/2009

• Dijelimo vode – zaštita prioritetnih močvara za migraciju ptica u eko regionu Dinarskog luka II faza, 2008/2009

• Održivi razvoj rijeke Cijevne II faza, 2008

• Promocija energetske efikasnosti, 2008

• Regionalna saradnja na energetskoj efikasnosti II faza, 2008

• Održivi razvoj oblasti Šaskog jezera II faza, 2007/2008

• Zeleni resursni centar, 2007/2008

• Jačanje ekoloških NVO-a u Crnoj Gori kroz Zeleni resursni centar, 2007/2008

• Dijelimo vode – zaštita prioritetnih močvara za migraciju ptica u eko regionu Dinarskog luka I faza, 2007/2008

• Regionalna saradnja na pitanjima energetske efikasnosti, 2007/2008

• Zaštita prirode u prekograničnim Durmitor - Tara - Prokletije pejzažima III faza, 2007/2008

• Separacija i reciklaža otpada u školama, 2007/2008

• Razvoj održivog planinskog turizma, 2007/2008

• Razvoj održivog turizma u regionu Prokletija II faza, 2007

• Razvoj održivog turizma u regionu Prokletija I faza, 2007

• Primjena zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, 2007

• Standardi i upravljanje zaštićenim područjima, 2007

• Osnivanje udruženja privatnih vlasnika šuma, 2007

• Javna rasprava – prostorni i urbanistički plan Crne Gore do 2020, 2007

• Održivi razvoj rijeke Cijevne I faza, 2007

• Održivi razvoj oblasti Šaskog jezera I faza, 2006/2007

• Zaštita prirode u prekograničnim Durmitor - Tara - Prokletije pejzazima II faza, 2006/2007

• Učešće javnosti u donošenju politika, 2006/2007

• Ušestvuj! Odluči! Pobijedi! – Arhunska Konvencija, 2006

• Održivi razvoj planine Prokletije II faza, 2006

• Promocija ekoturizma u Crnoj Gori, 2006

• Reciklaža i njen ekonomski značaj, 2006

• Strategija održivog razvoja, pisanje zakona iz oblasti zaštite životne sredine i praćenje njihove primjene, 2005/2006

• Zaštita prirode u prekograničnim pejzažima Durmitor - Tara – Prokletije I faza, 2005/2006

• Prijatelji energije, 2005/2006

• Održivi razvoj planine Prokletije I faza, 2005/2006

• Zeleni dan djeteta, 2005

• Promocija Mediteranske strategije održivog razvoja, 2005

• Promocija Skadarskog jezera kao ekoturističke destinacije, 2005

• Edukacija u osnovnim školama - reciklaža i zaštita životne sredine, 2004/2005

• Održivi razvoj područja rijeke Cijevne, 2004/2005

• Kampanja - Čisto jezero, 2004/2005

• Neka teče, 2004/2005

• Kreiranje osnove za razvoj ekoturizma na Skadarskom jezeru i regionu Komova, 2003/2004

• Andrijevica - eko grad, 2003

• Rastimo zajedno, 2003

• Morača moja rijeka, 2002

• Učestvuj! Odlučuj! Pobijedi!, 2002

• Uključivanje djece sa posebnim potrebama u društvene tokove, 2002

• Zaštitimo rijeku Cijevnu, 2001

• Gorica eko - kampanja, 2000