PDF Export
DSC_0575.jpg

Sanja Orlandić, koordinatorka programa za energiju

• Diplomirani biolog

• Studentkinja postdiplomskih studija Ekologije i zaštite životne sredine na Prirodno Matematičkom Fakultetu

• Radila kao profesorica biologije

• Od 2008 godine radi u Green Home

E-mail:  sanja.orlandic@greenhome.co.me