PDF Export

NVO mreža za zastupanje održive upotrebe energije i prirodnih resursa - ETNAR

Ciljevi projekta:

1. Povećanje kapaciteta nevladinih organizacija u zemljama zapadnog Balkana i Turske da utiču na proces usklađivanja sa EU u oblasti životne sredine putem javnog zagovaranja.

2. Povećanje kapaciteta nevladinih organizacija iz zemlja zapadnog Balkana i Turske da utiču na politike u oblasti energije, transporta i prirodnih resursa, kroz regionalno umrežavanje i obuke za analizu politika i javno zastupanje, a u saradnji sa širom mrežom NVOa iz Evrope (FoE and HBS).

 

Glavne aktivnosti:

Analiza politika, priprema i organizovanje tematskih seminara i sastanaka mreže, regionalnih konferencija i treninga, priprema priručnika o Zakonu o zaštiti životne sredine i javnih zastupanja, priprema i organzovanje edukativnih seminara za mlade lidere, organizovanje kampanja i posjeta relevantnim institucijama Evropske unije.

 

Očekivani rezultati:

1. Ojačano regionalno umrežavanje nevladinih organizacija po pitanjima energije, transporta i prirodnih resursa;

2. Poboljšani kapaciteti ekoloških NVOa za analizu i praćenje javnih politika i javno zagovaranje;

3. Povećan legitimitet nevladinih organizacija po pitanju politika iz oblasti energije, transporta i prirodnih resursa i poboljšanja dijaloga sa zainteresovanim stranama (nacionalne vlade, eksperti, poslovni sektor i mediji);

4. Poboljšano umrežavanje ekoloških organizacija iz Zapadnog Balkana i Turske sa širokom mrežom nevladinih organizacija iz Evrope.

 

Projekat se realizuje u saradnji sa Zelenom akcijom/Friends of the Earth, Hrvatska (lider na projektu), CEKOR - Centar za ekologiju i održivi razvoj (Subotica, Srbija), Centar za zaštitu životne sredine (Banja Luka, BiH), Centar za ekologiju i energiju (Tuzla, BiH ), Heinrich Boell Foundation (Berlin, s kancelarijama u Zagrebu i Sarajevu), Friends of the Earth International - FOEI (Amsterdam, Holandija) i Friends of the Earth Europe - FOEE (Brisel, Belgija).

 

Projekt je finansiran od strane Evropske unije, Instrument za predpristupnu pomoc (IPA) - Civil Society Facility (CSF).

 

Koordinator projekta: Jelena Marojević Galić

 

Više informacija na: jelena.marojevic@greenhome.co.me