PDF Export
ETNAR.jpg

EU aproksimacije ekološkog zakonodavstva - međunarodna ETNAR konferencija

Podgorica, 29. jul 2013 - NVO Green Home poziva zainteresovane da uzmu učešća na ETNAR konferenciji: EU aproksimacije ekološkog zakonodavstva na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koja će se održati od 24-26 septembra 2013 na Paliću, Srbija.

 

Cilj organizovanja konferencije je predstavljanje do sada urađenih istraživanja o prirodnim resursima, energiji i klimi kao i edukovati organizacije civilnog društva o EU horizontalnom zakonodavstvu u oblasti zaštite životne sredine i procesu aproksimacije na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

 

Radni jezik konferencije je engleski dok je prevod za učesnike iz regiona obezbijeđen.

 

Konferencija se realizuje u okviru EU Civil Society Facility programa, projekat: "Mreža NVO za javno zagovaranje za održivo korišćenje energije i prirodnih resursa u zemljama Zapadnog Balkana i Turske – ETNAR".

 

Nacrt agende i prijavni formular možete preuzeti ispod. Krajnji rok za registraciju je 26. Avgust 2013.

 

Više informacija na: jelena.marojevic@greenhome.co.me