PDF Export
Srne.jpg

Reagovanje na izjavu Lovačkog Saveza

NIJE RIJEČ O HAJCI NEGO DRAMATIČNIM POSLJEDICAMA BEZAKONJA

 

Podgorica, 19. januar 2014 - Prosto je nevjerovatno da se predstavnici Lovačkog saveza hvale svojim članstvom u međunarodnim lovačkim organizacijama, kad je poznato i javnosti i resornom Ministarstvu da je član Svjetske asocijacije lovaca (CIC) podnio izvještaj o lovstvu u Crnoj Gori ne samo spomenutim institucijama nego i Vladi Crne Gore apelujući na hitnu primjenu zakona, sprečavanje zloupotreba i drastičog pada lovne divljači u zemlji. Postojeće rukovodstvo Lovačkog Saveza nije doprinjelo ničim članstvu ove organizacije u CIC ili FACE, obzirom da je članstvo legat Lovačkog Saveza Jugoslavije te je samo preuzeto nakon podjele država, Crne Gore i Srbije, zbog čega i danas posjeduju pola glasa na zasijedanjima ovih međunarodnih oganizacija. Štaviše, ključnije je pitanje čemu je ovo članstvo doprinjelo u poslednjih 10 godina Crnoj Gori? Koje su to konkretne koristi i rezultati koje je Lovački Savez kao članica ostvarila koristeći mogućnosti ovog članstva, posebno poredeći sa drugim zemljama, npr. Slovenijom.

 

Navedena pitanja su svakako manje bitna od onih ključnih koja se odnose na loš zakonodavni i operativni sistem upravljanja lovstvom, gdje su zloupotrebe prevazišle svaku mjeru i to su odgovori i izjave nadležnih o kojima želimo da budemo što prije informisani.

 

Obzirom da je potvrđeno da u Crnoj Gori nisu stečeni uslovi za organizovanje i polaganje lovočuvarskog ispita, postavlja se pitanje po kojim kriterijumima su dodjeljivana lovišta do sada širom Crne Gore. Zbog ovog kao i niz drugih važnih pitanja kao što su nedostatak strateških i planskih dokumenata razvoja lovstva, nepostojanje procjene broja divljači po vrstama, opisa lovnih područja, podataka o divljim životinjama i lovnim objektima, mjera za poboljšanje lova i sl. mreža Natura 2000 info centar je u januaru 2011. godine pokrenula inicijativu kod resornog Ministrarstva da se javno raspisani konkurs ukine, što nije učinjeno. Podsjećamo da je u pogledu zakonitosti postupka javnog konkursa grubo prekršen Zakon o divljači i lovstvu jer isti nije sadržavao informacije iz čl. 15. o "površini lovišta, podatke o divljači i lovnim objektima, početnu visinu i način plaćanja naknade", iz člana 20. o godišnjoj naknadi "srazmjerno površini i bonitetu zemljišta" i čl. 90. o "mjerama za unapređenje lovišta, procjenu brojnog stanja divljači po vrstama". Takođe bar 13 članova Zakona o koncesijama je bilo prekršeno, zbog nelegitimnosti koncesionog akta, koji nije sadržavao opis onoga na šta se daje koncesija. U lovištima koja su na ovakvim osnovama data na korišćenje, kroz otvoreno kršenje zakona, teško da gazdovanje može biti ispravno.

 

U ovakvoj situaciji najispravnije bi bilo poništiti sve koncesione ugovore i zabraniti lov na više godina, dok se ne uspostavi adekvatna državna politika u ovoj oblasti, ne uradi inventarizacija i procjena lovnih vrsta, te uradi akcioni plan sa ciljem artikulacije i revitalizacije lovstva. Dodatno Crna Gora mora vratiti upravljanje sa divljvači i lovištima isključivo u državni institucionalni okvir – u formi Direkcije ili Uprave za lovstvo sa dominantnom ulogom struke, nauke i domaćih institucija. U izradu razvojnih planova i vezanih dokumenata potrebno je što vise uključiti zainteresovane organizacije i javnost. Konačno, neophodno je pokrenuti postupak krivično pravne odgovornosti protiv lica iz državne uprave i vezanih upravljačkih organizacija zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog vršenja dužnosti, te eliminisati iz daljih aktivnosti upravljanja sa divljači i lovištima.

 

NVO Green Home

 

Fotografija preuzeta sa portala Vijesti. Autor Bato Perović.