PDF Export
DSC_1010.jpg

Održan radni sastanak NVO za reforme u oblasti lovstva

Podgorica, 07. februar 2014 - Povodom posljednjih pojedinačnih slučajeva krivolova kao i višegodišnjih negativnih trendova u oblasti lovstva, NVO Green Home sa partnerskom organizacijom, Centar za zaštitu i proučavanje ptica danas je organizovala radni sastanak "Inicijativa za uspostavljanje osnova za reforme lovstva u Crnoj Gori" koji je okupio predstavnike nevladinog sektora koji se bave zaštitom životne sredine, korupcijom, ljudskim pravima, zaštitom i uzgojem divljači, kao i građane voljne da iniciraju izmjene u oblasti lovstva u Crnoj Gori.

 

Radni sastanak je imao za cilj dogovor o zajedničkom djelovanju organizacija civilnog društva, kako bi se promijenili negativni trendovi u lovstvu, suzbile krivolovne i druge nezakonite aktivnosti, ali i promovisale najbolje prakse u upravljanju lovstvom i lovnom divljači u Crnoj Gori.

 

Prisutne nevladine organizacije su se dogovorile da se kod resornih ministarstava, Vlade Crne Gore i u Parlamentu pokrene incijativa zabrane lovstva na period od dvije godine. U međuvremenu se predlaže sprovođenje zakonodavne i institucionalne reforme lovstva, te organizovanje nezavisnog prebrojavanja divljači u lovištima od strane stručnih institucija, koje bi pokazalo stvarno stanje divljači u Crnoj Gori.

 

NVO podsjećaju Vladu Crne Gore na preporuke koje je donio Savjet za regulatornu reformu i uređenje poslovnog ambijenta gdje se navodi da je postojeći Zakon o divljači i lovstvu "neprimjenjiv i nedopustivo manjkav". Utemeljeno na datim preporukama, prisutne organizacije su se složile da će u narednom periodu uraditi akcioni plan koji će identifikovati goruće probleme u lovstvu Crne Gore, te predložiti Vladi Crne Gore aktivnosti za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

 

NVO su otvorile dodatno problem aktivista i lokanih mještana čija su ljudska prava ugrožena tokom praćenja krivolovnih aktivnosti, a koja se odnose na fizička maltretiranja, usmjeravanje oružja na ova lica, prijetnje, zastrašivanja i sl. kao i probleme vezane za uzrupacije privatnog zemljišta i povredu prava svojine tokom lovnih i krivolovnih aktivnosti, te naznačile da će i ova pitanja kao i pitanja transparentnosti i korupcije biti obrađena u akcionom planu.

 

Prva aktivnost okupljenih NVO će se odnositi na izradu inicijative o moratorijumu na lov na sve vrste divljači u periodu od dvije godine. Rasprava o ovoj inicijativi biće organizovana u martu 2014. godine, gdje će biti pozvani predstavnici NVO, državnih institucija, kao i relevantnih međunarodnih organizacija.

 

Organizacije potpisnice inicijative:

Green Home, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Zeleni Crne Gore, OZON, MANS, Breznica, Društvo mladih ekologa, Crnogorsko Društvo Ekologa, Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava