PDF Export
Lovstvo_u_CG.jpg

Saopštenje NVO povodom nacrta Metodologije za monitoring divljači

Podgorica, 31. mart 2014 - Ekološke nevladine organizacije zahtijevaju od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja da povuče nacrt Metodologije za monitoring i vođenje evidencije o divljači, obzirom da ponuđena Metodologija, ne može biti ni stručna niti metodološka osnova za projekat inventarisanja divljači.

 

Predmetna Metodologija ne odgovara ni formalno ni suštinski onome što bi jedan ovako bitan dokument trebalo da sadrži, a koji se tiče sveukupnog budućeg planiranja i izvršenja funkcije upravljanja sa divljači i lovištima. Podsjećamo resorno Ministarstvo da se dokument ne naslanja na druga obavezna organizaciono planska dokumenta koja u ovom momentu ne postoje.

 

Ponuđeni Nacrt Metodologije, neubjedljivo i nekompetentno prezentuje cilj i namjeru ministarstva, da bude stručna i metodološka podloga izvršenja projekta inventarisanja divljači u lovištima i daljem održivom upravljanju ovim resursima, dok se uporedo planira i izrada Plana razvoja lovstva 2014-2024 za koje ne postoje ni osnovni a ne godinama unazad praćeni podaci.

 

Podsjećamo da su sva sistemska dokumenta upravljanja sa divljači i lovištima od donošenja Zakona o lovstvu 1999.godine izrađena bez osnovnih podataka o divljači i lovištima i da su, zbog toga, pored naših organizacija u više navrata skretale pažnju i druge, resorno vezane državne i stručne institucije, savjetodavno tijelo Vlade Crne Gore i sl. Program pristupanja Crne Gore u EU 2014-2018 podrazumijeva izmjene i dopune Zakona o lovstvu posebno u svjetlu EU propisa, i to do trećeg kvartala 2014 godine, zbog čega je apsolutno neprihvatljivo da resorno Ministarstvo donosi akta zasnovana na starom zakonu.

 

Zahtijevamo od Ministarstva poljoprivrede da povuče nacrt Metodologije i obustavi proces izrade Programa razvoja lovstva 2014-2024, te da zabrani lov u Crnoj Gori na najmanje dvije godine, tokom kojih će se donijeti novi Zakon o lovstvu, izvršiti nezavisno i stručno inventarisanje fizičkih i bioloških resursa u lovištima, formirati Centralna lovna evidencija na osnovu čega je, jedino moguće raditi na srednjoročnom planiranju.

 

Pored ovoga, poslednji primjer besramnog javnog promovisanja krivolova iz Kolašina na društvenoj mreži, govori u prilog da postojeće rukovodeće strukture nisu u stanju da suzbiju široko rasprostranjene kriminalne aktivnosti, zbog čega je potrebno hitno ukloniti postojeća rukovodeća lica u organima upravljanja lovstvom u Crnoj Gori, kao i organe upravljanja zaštite dobara u NP "Biogradska gora" obzirom da je očigledno da su se odstreli zaštićenih vrsta krupne divljači, koja je promovisana putem društnene mreže, dešavali upravo u ovom zaštićenom području kojim gazduje pomenuti NP.

 

Green Home

Centar za zaštitu i proučavanje ptica

Ozon

Crnogorsko društvo ekologa

Breznica

MANS