PDF Export
Skadar_2014_WWF.jpg

DASHI: Inicijativa za održivu hidroenergiju u Dinarskom luku

DASHI projekat ima cilj da osigura zaštitu ključnih slatkovodnih biodiverzitetskih područja u Dinarskom luku, fokusirajući se na Skadarsko jezero, Livanjsko polje i deltu Neretve. Basen Skadarskog jezera je prepoznat kao najvažnije stanište i biodiverzitetska oblast. WWF, INCA i Green Home žele uticati da se umanji neodrživi hidroenergetski razvoj u Crnoj Gori, kao jednoj od najvećih prijetnji.

 

Kroz projekat nastojimo da pomognemo institucijama koje upravljaju vodama da poboljšaju zakonodavstvo koje se tiče voda i upravljanja Skadarskim jezerom, a kroz integrisanje koncepta ekološki prihvatljivog protoka na rijekama, nizvodno od mjesta vodozahvata hidroenergetskih i drugih vodnih infrastruktura. Da bi se formirala dobra osnova za održivo rukovođenje vodama, radimo na jačanju kapaciteta vodnih uprava o zahtjevima Evropske unije i održivim praksama u ovoj oblasti.

 

Pored ovoga, nastavićemo sa praćenjem razvoja velikih hidroenergetskih projekata u Crnoj Gori, kao i zagovaranjem primjene EU standarda u bilo kojoj fazi ovih procesa, uz uključivanje NVOa i drugih zainteresovanih strana u procese donošenja odluka.

 

Specifični ciljevi projekta:

1. jačanje ulogei aktivan doprinos ključnih međunarodnih zainteresovanih strana u stvaranju održive hidroenergije (HE) u zemljama Zapadnog Balkana;

2. poboljšanje održivosti razvoja HE kroz jačanje zakonodavstva i aktivni dijalog među ključnim zainteresovanim stranama;

3. proširenje i jačanje civilnog društva koje djeluje protiv neodrživog razvoja hidroenergije u Zapadnom Balkanu.


Očekivani rezultati projekta:

1. Početni koraci u implementaciji EU okvirne direktive o vodama podržavaju Zakon o vodama i usvajanje koncepta i regulative o ekološki prihvatljivom protoku;

2. Istaći u javnosti informaciju o nedostatcima strateških i procjena uticaja na žviotnu sredinu u planiranim procesima hidro-energetskog razvoja;

3. Identifikovanje i razvoj strategije za riješavanje problema malih brana u Crnoj Gori i regionu;

4. Ojačan kapacitet ekoloških OCDa i pružena podrška za konkretne lokalne incijative na polju razvoja hidroenergije u sva tri basena (Livanjsko polje, rijeka Morača, i delta Neretve).


DASHI projekat je podržala MAVA fondacija, a sprovode ga Green Home, INCA iz Albanije i WWF.

 

Više informacija na: natasa.kovacevic@greenhome.co.me