restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
Platamuni7___foto_Dutan_Varda_copy.jpg

Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru - 4M

U julu 2015. je započeo  projekat „Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru“ skraćenog naziva „4M“. Projekat ima za cilj da poveća kapacitete i podstakne prekograničnu saradnju Hrvatske i Crne Gore kada je u pitanju upravljanje prirodnim resursima.

 

NVO Green Home će u narednih 24 mjeseci kao projektni koordinator sarađivati sa Agencijom za zaštitu životne sredine, kao i hrvatskim partnerima- ekološkim udruženjem Sunce kao i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko – neretvanske županije, na brojnim  projektnim aktivnostima vezanim za unaprijeđenje upravljanja morskim resursima u prekograničnom području.

 

Opšti cilj projekta: Poboljšano upravljanje i smanjenje uticaja na morska staništa i vrste od interesa za EU zajednicu u prekograničnom području.

 

 

Specifični ciljevi su:


• Povećati kapacitete i poboljšati međusektorsku saradnju u identifikaciji, monitoringu i upravljanju morskim staništima i vrstama od interesa za EU zajednicu u prekograničnom području.

• Povećati kapacitete za prikupljanje podataka o rasprostranjenosti i statusu morskih staništa i vrsta od interesa za EU zajednicu u prekograničnom području.

• Povećati svijest glavnih korisnika Jadranskog mora kako bi se smanjio njihov uticaj na morsku sredinu u prekograničnom području.

 

 

Glavne aktivnosti projekta uključuju:


• Seminar o identifikaciji i upravljanju morskim Natura 2000 lokalitetima;

• Trening - planiranje upravljanja;

• Izrada mjera/plana upravljanja za potencijalne morske Natura 2000 lokalitete u prekograničnom području;

• Jačanje kapaciteta za mapiranje podmorja i monitoring;

• Mapiranje morskih staništa/vrsta u potencijalnim Natura 2000 lokalitetima i uspostavljanje monitoringa livada morske cvjetnice Posidonije.

• Kampanja za podizanje svijesti među nautičkim turistima u prekograničnom području.

• Program edukacije u svrhu podizanja svijesti kod lokalnih prekograničnih zajednica.

 

 

Predviđeni rezultati:


• Razmjena najboljih domaćih i međunarodnih praksi kod identifikacije i upravljanja morskom Natura 2000 mrežom, međusektorske preporuke za poboljšanja, poboljšano razumijevanje, prekogranična i međusektorska komunikacija i saradnja u zaštiti podmorja.

• Povećani kapaciteti relevantnih institucija prekograničnog područja u planiranju upravljanja zaštitom morske ekološke mreže.

• Razviti kapacitete za predstavnike organizacija civilnog društva i organa vlasti za mapiranje i monitoring morskih staništa/vrsta, livada morske cvjetnice Posidonije i podršku naučnom istraživanju područja koje sprovode institucije za istraživanje.

• Mjere/plan upravljanja za morska prekogranična područja Cavtat-Prevlaka (HR) i Arza-Platamuni (CG) razvijene kroz konsultacijski proces i njihovo predstavljanje relevantnim institucijama.

• Karte rasprostranjenosti morskih staništa/vrsta u prekograničnom području Cavtat-Prevlaka (HR) i Arza-Platamuni (CG), izvještaj o stanju livada morske cvjetnice Posidonije i predlog mjera očuvanja.

• Povećan nivo svijesti nautičkih turista kao glavnih korisnika Jadranskog mora u svrhu smanjivanja njihovog uticaja na morsku sredinu, kao i povećan nivo svijesti kod školske i predškolske djece u prekograničnom području o važnosti zaštite podmorja.

 

 

Projekat se finansira u okviru Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Crna Gora pod Instrumentom za Pretpristupnu Pomoć (IPA).

 

Više informacija na azra.vukovic@greenhome.co.me