NVO Green Home je organizovao okrugli sto na temu "Izazovi u primjeni strateške i procjene uticaja na životnu sredinu za planiranje i izgradnju hidro-energetskih objekata" sa ciljem da se doprinese boljem razumijevanju nacionalnih i EU propisa koji se odnose na implementaciju strateške i procjene uticaja na životnu sredinu kada je riječ o planiranju i izgradnji hidro-enegretskih objekata u Crnoj Gori.