Predstavnice JP "Čistoća" i NVO "Green Home", danas us održale edukativnu radionicu u OŠ "Sutjeska". Učenici svih odjeljenja četvrtog razreda upoznali su se sa poslovima koje obavlja JP "Čistoća", načinom i mjestima predviđenim za pravilno odlaganje otpada, dok je predstavnica Green Home učenike upoznala sa fazama i potrebom procesa reciklaže.