Green Home u saradnji sa Institutom za zaštitu prirode u Albaniji organizovao je dvodnevnu radionicu u Baru pod nazivom "Izvodljivost uspostavljanja prekograničnog rezervata biosfere Skadarsko jezero".