NVO Green Home i učenici OŠ Oktoih, su posadili 16 stabala zimzelenih sadnica.