restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
PB250028.jpg

Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori

NVO Green Home sa partnerima Centrom za zaštitu i proučavanje ptica- CZIP, Društvom mladih ekologa Nikšića - DMEN, Sjevernom zemljom i Zelenom Akcijom/Friends of the Earth Croatia započela je projekat sa ciljem jačanja kapaciteta nacionalnih nevladinih organizacija koje se bave životnom sredinom, omogućavajući im da aktivno učestvuju u procesu evropskih integracija, u sklopu kojeg je akcenat stavljen na javno zagovaranje uz podršku građana, a tiče se oblasti energije, klimatskih promjena, voda, otpada i politika zaštite prirode kao dio procesa pridruživanja EU. Projekat započinje 15. januara 2016. godine i trajaće 30 mjeseci.

 

Osnovni cilj projekta: Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Crnoj Gori kako bi uticali na proces pridruživanja EU kroz jačanje učešća javnosti i monitoring pregovora za Poglavlje 27-Životna sredina i klimatske promjene.

 

Specifični ciljevi projekta: Povećati kapacitete organizacija civilnog društva u Crnoj Gori kako bi bili aktivni učesnici u procesu pridruživanja EU i kako bi uticali na politike koje se odnose na kvalitet voda, upravljanje otpadom, zaštitu prirode, klimatske promjene i energiju kroz posebne treninge i nacionalno umrežavanje u analize politika i javno zagovaranje uz pomoć već postojećih mreža i organizacija civilnog društva.

 

Glavne projektne aktivnosti:

 

- Analiza politika i dokumenta u oblast zaštite prirode i priprema zajedničke pozicije NVO-a;

- Analiza politika i dokumenta u oblast energije i klimatskih promjena i priprema zajedničke pozicije NVO-a;

- Nacionalni trening na temu analiza politika i javnog zagovaranja;

- Nacionalni trening na temu pravnih instrumenata i EU horizontalnog zakonodavstva za sektor životne sredine;

- Osnivanje “Koalicije organizacija civilnog društva za praćenje Poglavlja 27 (CoC27)”;

- Sastanci CoC27 dva puta godišnje;

- Monitoring Poglavlja 27 i procesa pristupanja EU kroz evaluaciju i davanje komentara

- Podizanje svijesti kroz konvencionalne medije i društvene mreže

- Nacionalna kampanja javnog zagovaranja na temu energije i klimatskih promjena;

- Nacionalna kampanja javnog zagovaranja na temu otpada;

- Nacionalna kampanja javnog zagovaranja na temu upravljanja vodama;

- Nacionalna kampanja javnog zagovaranja na temu NATURA 2000;

- Četiri nacionalna sastanka zainteresovanih strana (okrugli stolovi);

- Sub grantovi za jačanje kapaciteta manjih nevladinih organizacija u vezi javnog zagovaranja;

- Mentorski rad i trening za manje organizacije civilnog društva.

 

Projekat: “Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori” je finansiran od strane EU, IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro Programme.


Više informacija na: jelena.marojevic@greenhome.co.me