PDF Export
DSC_0237.jpg

Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj (CO - SEED)

Projekat „Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj (CO - SEED)“ počeo je u februaru 2016. godine. Projekat se realizuje u saradnji sa partnerskim organizacjima: WWF  Turkey – Turska, Udruga Dinarica – Bosna i Hercegovina, INCA – Albanija, Društo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije – Srbija, dok će savjetodavni partner na projektu biti WWF Adria.

 

Projekat se zasniva na:

 

- jačanju znanja i kapaciteta manjih organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine i prirode, omogućavajući im da aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka koje se odnose na održivo korišćenje prirodnih resursa.

- unaprjeđenju zakonodavnog okvira koji reguliše Elaborate procjene uticaja i Strateške procjene uticaja zahvaljujući angažovanju organizacija civilnog društva u političkom i zakonodavnom procesu.

- jačanju kapaciteta medija i njihovog razumijevanja značaja Elaborata procjene uticaja i Strateške procjene uticaja kao sredstava kojim se obezbjeđuje održivo korišćenje prirodnih resursa kao i značaja uloge i angažovanja organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka sa fokusom na Elaborate procjene uticaja i Strateške procjene uticaja;

 

Osnovni cilj projekta: Do 2025. godine, prirodnim resursima u pet zemalja će se upravljati na održiviji način zahvaljujući poboljšanju regulatornih okvira, transparentnosti i učešću u procesima donošenja odluka koji uključuju aktivnu grupu organizacija civinog društva, kao i povećanoj pažnji medija za ovu temu i njenim povlasticama za društvo u celini.

 

Specifični cilj projekta: Organizacije civilnog društva u pet zemalja su angažovane kao ravnopravni akteri sa državnim organima vlasti i profesionalnim kompanijama u nacionalnim procesima zakonskih revizija i donošenja odluka u vezi Elaborata procjene uticaja i Strateške procjene uticaja kroz povećanje medijske pažnje za temu.

 

Projekat „Djelovanje civilnog društva na ekološki prihvatljiv društveno – ekonomski razvoj“ je finansiran od strane Evropske Unije, IPA  Civil society facility and media programme. Projekat će trajati tri godine.


Više informacija na natasa.kovacevic@greenhome.co.me