restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
slika_2_bec.jpg

Održan prvi otvoreni sastanak Energetske zajednice za predstavnike nevladinih organzacija

Beč, 21. jun 2016. - Prvi otvoreni sastanak  Energetske zajednice  za organizacije civilnog društva održan je 21.juna u Beču. Energetska zajednica kao internacionalna organizacija okupila je predstavnike svih zemalja članica među kojima je bila i Crna Gora odnosno  NVO Green Home.

 

Civilni sektor kao važan dio svakog demokrtatskog društva imao je jedinstvenu priliku da se sastane sa predstavnicima Energetske zajednice i razgovara o budućim planovima i projektima na polju energije i energetske efikasnosti.

Na sastanku je naglašen  značaj energetske efikasnosti  i njen  veliki  uticaj na klimatske promjene, i  u tom smislu dati predlozi  kako postići uštede. Ekonomska kriza, manje investicija, niska cijena energije navedene su  kao neke od barijera u postizanju ovog cilja.

 

Zadatak koje zemlje članice Energetke zajednice treba da ispune u sledećim godinama je postizanje uštede od 9 % u sljedećih devet godina. Izrada III Akcionog plana  koje će zemlje Zapadnog Balkana koristiti kao polaznu tačku u ispunjenju  postavljenih dugoročnih ciljeva očekuje se do kraja ove godine.

 

Poštovanje Direktiva i cjelokupne pravne regulative doprinjeće postepenom rješavanju postojećih problema i blagovremenom postizanju željenih rezultata na polju energije i životne sredine. U tom smislu Energetska zajednica u kontinuitetu  prilagođava i unapređuje svoju legislativu. Na sastanku prisutni su imali priliku da se upoznaju  sa direktivama  u oblasti energetske efikasnosti, onim direktivama koje doprinose boljem stanju  životne sredine i načinom na koji međunarodne organizacije kao  što je Njemačko društvo za međunarodnu saradnju podržavaju aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti.

 

U okviru sastanka prezentovana je  studija organizacije HEAL “Neplaćeni zdravstveni račun” gdje su kvantitativno prikazani uticaji koje zagađenost vazduha iz termoelektrana na ugalj ima na zdravlje ljudi na Zapadnom Balkanu. Po tim procjenama postojeće termoelektrane doprinose stvaranju troškova  između 2,9 i 8,5 milijardi eura godisnje. U vezi sa ovim, potrebno je postići balans između potreba različitih grupa ljudi odnosno sektora, tj. osvariti balans između potreba prirode i  potreba koje pojedinci postavljaju kao prioritetne.

 

Sastanku su prisutvovale i organizacije okupljene u okviru SEE Change mreže čiji su predstavnici  ukazali na važnost usaglašavanja novog klimatskog sporzuma iz Pariza sa zakonodavstvom u oblasti klime i u okvirima Energetske zajednice. Jedan od važnih segmenata bila bi i revizija energetskih strategija članica Energetke zajednice i postavljanje ambicioznijih ciljeva kada je o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije riječ.

 

Više informacija na:  sanja.orlandic@greenhome.co.me; diana.cavor@greenhome.co.me