restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
9.jpg

Održana predavanja na teme energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i energetskog siromaštva

Podgorica, 05.jul 2016. – U okviru akadamskog kursa „Light me, light the future“ koji je organizovao Bord Evropskih studenata  tehnike (BEST), održana su predavanja na teme energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i energetskog siromaštva.

 

U kojoj mjeri mi našim ponašanjem i odnosom prema energiji  možemo doprinijeti njenom racionalnijem korišćenju i na taj način smanjiti negativan uticaj na emisije gasova sa efektom staklene bašte prikazano je putem „2050 energetskog modela“ koji je napravljen kako za cijeli region jugoistočne Evrope tako i za pojedinačne zemlje.

 

Tokom ovog kursa studenti su se upoznali sa trendovima Evropske unije u energetskom sektoru ali i stanjem u Crnoj Gori. Ovo je ujedno bila i prilika da studenti iz cijele Evrope razmijene saznanja o energetskoj situaciji u svojim zemljama, načinu primjene mjera energetske efikasnosti, vrsti energetskih izvora koji se koristi. Kao što je bilo i za očekivati u namjeri da postignu što bolji balans kako energetski i ekonomski, tako i ekološki prednjače Skandinavske zemlje čija se proizvodnja energije bazira na obnovljivim  izvorima ali i efikasnom korišćenju energije u pojedinim sektorima kao što su saobraćaj i zgradarstvo uz odgovarajuće podsticajne mjere od strane države.

 

Učesnici ovog kursa su pored studenata iz Crne Gore bili i predstavnici različitih Univerziteta iz Švedske, Norveške, Austrije, Belgije, Poljske, Češke Republike, Makedonije, Turske, Grčke, Rusije i Ukrajine.

 

Više informacija na: sanja.orlandic@greenhome.co.me