restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
Maljevac_Vila__1.jpg

Završni izvještaj o opravdanosti projekta II bloka TE Pljevlja se nije bavio pitanjem odlaganja otpada

Podgorica, 27.07.2016. - Pitanje odlaganja otpada nastalog usled rada novog bloka termoelektrane u Pljevljima nije bilo predmet opširnijeg razmatranja Završnog izvještaja o opravdanosti II bloka TE Pljevlja osim konstatacije da Elektroprivreda Crne Gore  smatra da je to najcjelishodnije riješenje i da je nužno da Maljevac ostane jedina deponija u narednom desetogodišnjem periodu. Ovakav pristup samo je još jedan pokazatelj koliko se pažnje poklanja pitanjima životne sredine u ekološkoj državi Crnoj Gori.

 

I pored toga što je Vlada dobila kredit od Svjetske banke za  sanaciju i zatvaranje deponije koje je bilo predviđeno do 2016. godine, deponija Maljevac je još uvijek u funkciji a nastavak njenog korišćenja se planira i pored utvrđene nestabilnosti i pretpostavljenog urušavanja propusta i činjenice da je dozvoljena visina odlaganja od 813m već premašena. Sve ovo ukazuje na to da pitanje bezbjednosti brane, u slučaju nastavka eksploatacije ostaje otvoreno.

 

Iz do sada dostupne dokumentacije vrijednost investicija u saniranje i rekultivaciju deponije Maljevac kao i vrijednost investicija u novu deponiju ili više njih još uvijek nije jasna. U usvojenom Detaljnom prostornom planu predviđeno je ulaganje od 13.609 miliona eura u rekultivaciju postojeće deponije, i oko 30 miliona eura ulaganja u novu deponiju Šumani dok je u završnom izvještaju koji je Vlada dostavila, predviđeni iznos ulaganja u deponiju značajno niži i iznosi 25 miliona eura.  Završnim izvještajem nije prcizirano na koji način će novac biti raspoređen, odnosno koliko se planira investirati u postojeću deponiju a koliko u deponiju Šumani. Osim toga, deponija Šumani nisu konačno riješenje s obzirom da je planirani radni vijek procijenjen na sedam godina odnosno četrnaest ukoliko I blok bude radio smanjenim kapacitetima.

 

Sve do sada dostupne informacije ne pokazuju da postoje dugoročni planovi kada je riječ o odlaganju otpada niti je poznata stvarna cijena investicije u rekultivaciju postojeće i izgradnju nove deponije.

 

Više informacija na: diana.cavor@greenhome.co.me