restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
cijena_zdravlja_slika.jpg

Dokumentarni film "Koja je cijena zdravlja?"

Pljevlja, 28.jul 2016. - „Kolika je cijena zdravlja“ dokumentarni je film koji govori o problemu zagađenja sa kojim se grad Pljevlja decenijama suočava. Degradirana životna sredina, uništeni ekosistemi i narušeno zdravlje ljudi trajne su posledice  koje je izazvao rad termoelektrane. Plan izgradnje II bloka ne može riješiti ovaj problem kako se to  najavljuje, naprotiv, II blok TE nastaviće da devastira životnu sredinu i ugrožava zdravlje ljudi koliko god zagovornici ovog projekta promovišu usklađenost sa najvišim standardima EU. U stvari , radi se o konvencionalnoj termoelektrani, a priča o usklađenosti sa najvišim standardima je način na koji se javnosti želi odvratiti pažnja sa zdravstvenih i ekoloških argumenata.

 

 

Da li se ovdje radi o ostvarivanju privatnih ili državnih interesa, ličnoj koristi ili opštem boljitku? Kako projekat koji doprinosi povećanju broja prijevremenih smrti ljudi na bilo koji način može biti projekat od strateške i prioritetne važnosti za državu?

 

Svima su poznati podaci o broju dana sa prekoračenjem graničnih vrijednosti zagađujućih materija kao i podaci o rastućem broju ljudi koji obolijevaju od respiratotnih i drugih bolesti. Prekoračenja graničnih vrijednosti su u pojedinim periodima bila i po nekoliko desetina puta veća od dozvoljenih. Zahvaljujući tome,  Pljevlja danas imaju status jednog od najzagađenijih gradova u Evropi. Kao rezultat lošeg kvaliteta vazduha, u periodu od 2000 – 2012. godine zabilježeno je 21.209 slučajeva obolijevanja od respiratornih bolesti. 1985. godine 3 % djece se liječilo od astme a 2001. taj broj se povećao na 11 %. Od ukupnog broja oboljelih od karcinoma zavisno od godine u kojoj je istaraživanje sprovedeno procenat oboljelih od karcinoma dušnika, bronhija i pluća kretao se  između 10 i 20 %.

 

Da li na taj način želimo da zadržimo mlade ljude da ostanu u Pljevljima? Da li se tako rješava problem emigraranja stanovništva sa sjevera CG? 1971. godine opština Pljevlja je imala 46.843 stanovnika a 2011. taj broj se smanjio na 30786. Da li se tako može obezbijediti ravnomjerni razvoj zemlje koji je u stvari jedan od najvećih ekonomskih izazova?

 

Više informacija na diana.cavor@greenhome.co.me