PDF Export
andrija_Krivokapi.png

Andrija Krivokapić, projektni koordinator

  • Magistar zaštite životne sredine
  • Radi u Green Home od januara 2019.
E-mail:  andrija.krivokapic@greenhome.co.me