PDF Export
slika_za_sajt.jpg

Diana Milev Čavor, projektni koordinator

  • Diplomirani ekonomista
  • Radila u NLB banci kao referent platnog prometa i referent za praćenje plasmana i sredstava
  • Radi u Green Home od juna 2016.
E-mail:  diana.cavor@greenhome.co.me