PDF Export
termoelektrana_II.jpg

Energetska zajednica ne podržava izgradnju II bloka Termolektrane u Pljevljima

Podgorica, 15. septembar 2016. - Nakon što je Ministarstvo ekonomije izdalo reagovanje na saopštenje za medije NVO Green Homa, Sekretarijat Energetske zajednice uputio je pismo ministru Vladimiru Kavariću reagujući na ovu izjavu. Pismo je juče upućeno ministru Kavariću, a potpisao ga je Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice.

 

U reagovanju koje je Ministarstvo objavilo stoji  da je projekat izgradnje drugog bloka TE Pljevlja  prioritetni projekat Vlade Crne Gore, koji je kao takav prepoznat u svim njenim strateškim dokumentima, među kojima je i Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine. Osim toga, naglašavaju da je riječ o dokumentu koji je u potpunosti usklađen sa direktivama EU i međunarodnim konvencijama o zaštiti životne sredine i koji je, prije usvajanja, dobio pozitivne ocjene od strane Sekretarijata energetske zajednice u Beču, zvanične institucija EU u oblasti energetike za jugoistočnu Evropu.

 

U pismu upućenom Ministarstvu od strane Energetske zajednice navodi se da je Sekretarijat 5. juna 2014. godine dao komentare na Energetsku strategiju Crne Gore. U pratećem pismu naglašeno je da "komentari na energetske strategije ne pripadaju pod direktnu nadležnost Sekretarijata, jer nemaju direktnog uticaja na ispunjavanje obaveza koje proističu iz članstva u Energetskoj zajednici". Sekretarijat nije komentarisao planove o izgradnji drugog bloka termoelektrane Pljevlja, jer je odluka o energetskom miksu odgovornost Crne Gore kao članice Sporazuma o Energetskoj zajednici, a Sekretarijat u tome nema nikakve uloge. Stoga, ne može se zaključiti da je Energetska zajednica podržala projekt drugog bloka termoelektrane Pljevlja.

 

U pismu se dalje ističe da je Energetska zajednica, prateći EU politike vezane za klimu i energetiku, na putu razvoja niskokarbonskih rješenja. Ovaj put je podržan političkim angažmanom zemalja poput Crne Gore, koja je prošle godine potpisala Pariški sporazum koji će uskoro stupiti na snagu. Investicija u novu termoelektranu može imati dugoročne posljedice na ispunjavanje ciljeva Pariškog sporazuma usmjerenih na borbu protiv klimatskih promjena.

 

Konačno, na osnovu odluke Ministarskog vijeća Energetske zajednice (2013/06/MC-EnC), sve nove termoelektrane će morati da se povinuju uslovima propisanim u Pogljavlju 3 i Aneksu 5 Direktive o industrijskim emisijama (Industrial Emissions Directive - IED) od 1. januara 2018. pa nadalje. Razumno je pretpostaviti da će nova termoelektrana Pljevlja početi sa radom nakon ovog datuma, te će se morati povinovati navedenim pravilima Direktive o industrijskim emisijama, što je minimum koji podrazumijeva zakonski okvir Energetske zajednice. To praktično znači da će ova termoelektrana morati da ispoštuje veoma visoke standarde rada, zaključuje  se u ovom pismu.

 

Više informacija na: diana.cavor@greenhome.co.me