PDF Export
Sasko.jpg

NVO Green Home dobitnik nagrade projekta "Sva čuda Crne Gore"

Podgorica, 06. decembar 2016. –  NVO Green Home je aplicirala na projektu „Sva čuda Crne Gore“ sa pričom „Legenda o 365 crkava u starom gradu Svaču“ koja je izabrana za prvu nagradu u kategoriji A.

 

Projekat “Sva čuda Crne Gore” podrazumijeva otkup priča koje su vezane za anegdote, istorijske događaje, interesantne činjenice iz svih djelova naše zemlje, koje mogu biti značajne za turističku valorizaciju, a do sada nijesu bile predstavljene na pravi način. Selekcija priča se višila prema različitim kategorijama, među kojima je kategorija A u kojoj je NVO Green Home dobila nagradu, predviđena za predloge za uvrštenje određenog lokaliteta na listu „Sva čuda Crne Gore“, sa obrazloženjem turističke atraktivnosti, bez obzira da li je ona zasnovana na prirodnim ljepotama, istorijsko-geografskim faktima, zanimljivim pričama i/ili legendama i dr. Ideja za učešće na konkursu proistekla je iz brošure o prirodnim bogatstvima, kulturnim znamenitostima i bogatoj turističkoj ponudi ovog područja (u prilogu) koju je NVO Green Home izradila u okviru projekta “ Podrška lokalnim zajednicama u implementaiciji turističkih praksi zasnovanih na prirodi u okolini Šaskog jezera ”.

 

Više informacija na natasa.kovacevic@greenhome.co.me