PDF Export
konf.jpg

Predstavljeni rezultati projekta "Podrška dugoročno održivom upravljanju prekograničnim Skadarskim jezerom"

Podgorica_05.12.2016._Danas je održana završna konferencija projekta "Podrška dugoročno održivom upravljanju prekograničnim Skadarskim jezerom” na kojoj su predstavljeni rezultati postignuti tokom realizacije ovog projekta
Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministartsva održivog razvoja i turizma, inspekcijskog nadzora, nevladinog sektora, opštine Podgorica, predstavnici JPNPCG.


U okviru projekta postignuti su brojni rezultati kao što su: Izrada drugog Plana upravljanja za Nacionalni park Skadarsko jezero 2016-2020 koji je napravljen na osnovu najboljih praksi i standarda IUCN - a, predlog novog Plana zoniranja u Rezervatu Prirode Skadarsko jezero sa albanske strane i izrada priručnika o pravnim aspektima zaštite Skadarskog jezera.

 

Takođe, potpisan je Memorandum o saradnji između Nacionalne Agencije za zaštićena područja iz Albanije i Javnog Preduzeća NP Crne Gore u cilju poboljšanja prekogranične saradnje u oblasti zaštiti prirode. Pravilno upravljanje biodiverzitetom je jedina garancija očuvanja prirodnih resursa u korist stanovnika obje države.

 

Projekat je realizovan od strane Međunarodne unije za zaštitu prirode IUCN u partnerstvu sa NVO Green Home iz Crne Gore i Institutom za zaštitu prirode u Albaniji (INCA) a finasijski je podržan od strane Partnerskog fonda za kritične ekosisteme (CEPF).