restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
Monitoring_posidonije_2.jpg

Izrada mjera upravljanja potencijalnim Natura 2000 područjem

Podgorica, 20. februar 2016. - NVO Green Home u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, započela je proces izrade mjera upravljanja za potencijalno Natura 2000 područje, u dijelu našeg primorja od rta Arza do rta Platamuni.  Kroz seriju konsultativnih sastanaka i radionica sa svim zainteresovanim stranama, želimo izraditi dokument koji će biti osnova za Planove upravljanja budućih marinskih zaštićenih područja.

 

Na samom početku konsultativnog procesa, organizovali smo sastanak sa Agencijom za izgradnju i razvoj Heceg Novog, koja trenutno radi na izradi Prostornog plana opštine. Tom prilikom smo skrenuli pažnju na biodiverzitetski značajna područja koja će plan tretirati i dali smjernice za rješavanje aktuelnih problema za morski ekosistem. Takođe, uspostavljena je saradnja sa JP Morsko dobro, Institutom za biologiju mora, Lučkim kapetanijama, Ministarstvom saobraćaja i pomorstva i lokalnim samoupravama. U naredom periodu očekuju nas tri radionice koje će imati za cilj  prepoznavanje svih antropogenih pritisaka na morska staništa, na osnovu čega ćemo definisati mjere koje je potrebno preduzeti u cilju zaštite morskog ekosistema.

 

U prethodnom periodu, NVO Green Home je organizovala terenski rad sa grupom sa grupom volontera biologa, koji su prikupili podatke o morskim vrstama i staništima.  Tim volontera ronilaca je predvodila Vesna Mačić, ekspert iz Instituta za biologiju mora. Baza podataka i izvještaj o stanju morskog ekosistema koji proističu nakon terenskog rada, predstavljaju osnovu za  konsultativni proces koji smo započeli. Na proljeće ćemo organizovati još terenskih dana kako bi odradili mornitoring morske trave (Posidonia oceanica). Livade morske trave su jedan od najznačajnijh Natura 2000 staništa i plan je da se ovim projektom svi prikupljeni podaci o njenom rasprostranjenju i zdravstvenom stanju, takođe ustupe nadležnim institucijama.

 

Crna Gora još uvijek nema zaštićeno marinsko područje, ali će Vlada Crne Gore u skorijoj budućnosti biti u obavezi da ih definiše, kao i Natura 2000 lokalitete, saglasno sa obavezama preuzetim u predpristupnom procesu ka EU. U vezi sa tim, smatramo da će rezultat projekta u značajno mjeri olakšati buduće aktivnosti institucija ka uspostavljanju zaštićenih područja.

 

Aktivnosti se realizuju u okviru prekograničnog projekta „Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru“ u saradnji sa Agenijom za zaštitu životne sredine, udrugom Sunce iz Splita i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko – neretvanske županije. Sa obzriom na to da je Hrvatska članica EU i da je sistem Natura 2000 područja već postvaljen,  iskustva kolega iz Hrvatske će značajno doprinijeti kvalitetu realizovanih aktivnosti.

 

Projekat se finansira u okviru Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Crna Gora pod Instrumentom za Pretpristupnu Pomoć (IPA).

Više informacija na: natasa.kovacevic@greenhome.co.me