restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
Pljevlja_plant_and_mine2.jpg

Rezultati prvog nezavisnog praćenja zagađenja vazduha u Pljevljima

Podgorica, 01. mart. 2017. - Krajem decembra, NVO Green Home je u  saradnji sa predstavnicima organizacije Bankwatch, u Pljevljima u naselju Komini, nedaleko od termoelektrane, postavila uređaj za praćenje kretanja emisija PM10 i PM2.5 čestica. Ovakva vrsta mjerenja prethodno je urađena u Bosni i Hercegovini i Srbiji u blizini mjesta gdje se nalaze termoelektrane na ugalj. Nakon jednomjesečnog mjerenja, dobijeni rezultati potvrdili su veoma loše stanje kvaliteta vazduha u Pljevljima.

 

Mjerenja su pokazala da su od 35 posmatranih dana, čak 29 dana prosječne dnevne vrijednosti PM2,5 čestica bile iznad dozvoljenih. Kada je riječ o PM10 česticama, dnevni prosjek je prekoračen 21 dan od ukupno 35 posmatranih. Da napomenemo, tokom jedne godine, dozvoljena granica PM10 čestica ne smije biti prekoračena više od 35 puta.

 

Na svakih sat mjerenja, primjećeno je da PM10 čestice dostižu veoma visoke vrijednosti, a najveća vrijednost zabilježena je 25.12.2016. u osam časova, kada je bila čak 294.15 µg/m3. Nivoi PM2.5 čestica su takođe bili vrlo visoki i uglavnom iznad godišnjeg limita koje propisuje legislativa Evropske unije. Najveće vrijednosti PM2.5 čestica u periodu posmatranja zabilježene su 13.02. i to u dva uzastopna sata, u 24h i u 1h, iznoseći 238.85 i 206.16 µg/m3.

 

Dosadašnja istraživanja pokazuju da PM10 čestice mogu ostatu u vazduhu nekoliko minuta i da se mogu prenostiti samo nekoliko stotina metara, dok PM2.5 čestice mogu ostati u vazduhu danima ili nedjeljama i mogu se prenositi stotinama kilometara daleko. Visoke vrijednosti PM2.5 čestica su posebno zabrinjavajuće jer su lake, prodiru duboko u pluća i mogu ozbiljno uticati na zdravlje ne samo lokalnog stanovništva, već i na ljude koji žive na mnogo većoj udaljenosti od izvora zagađenja s obzirom na značajne prekogranične uticaje ovih čestica.

 

Osim toga, laboratorijska istraživanja kolega iz Bankwach – a su pokazala da se na filterima ovog mjernog uređaja nalaze ostaci aluminijuma. Uobičajena koncentracija aluminijuma u vazduhu se kreće od 0,005 do 0,18 µg/m3 što zavisi od vremenskih prilika, lokacije i vrste industrijskih aktivnosti u posmatranoj oblasti. Aluminijum se u vazduhu nalazi u sitnim česticama prašine. U gradskim i industrijskim zonama vrijednosti aluminijuma se mogu kretati i izmedju 0.4 i 8.0 µg/m3. Vrijednosti koje su u ovom kratkom periodu izmjerene u Pljevljima iznose 4,23 µg/m3, što predstavlja relativno visoke vrijednosti koje takođe mogu imati uticaja na zdravlje ljudi.

 

Visoke vrijednosti zagađujućih materija koje su prvenstveno rezultat upotrebe uglja u termoelektrani i individualnim ložištima imaju veliki uticaj na zdravlje ljudi u Pljevljima,  gdje je svaka peta smrt povezana sa lošim kvaliteom vazduha. Uticaj na zdravlje Pljevljaka, obolijevanja i sve veća smrtnost, najbitniji je argument koji nas opominje iz godine u godinu da nađemo i primjenimo adekvatna rješenja za problem aerozagađenja u Pljevljima. Kratkoročne mjere primjenjivane do sada nisu imale efekta na poboljšanje kvaliteta vazduha, što poručuje da je potrebno naći potpuno novi pristup u rješavanju ovog problema i ponuditi druge alternative kada je u pitanju upotreba čvrstih goriva, a posebno uglja.

 

Više informacija na: diana.cavor@greenhome.co.me