restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
skoljka1.jpg

Počinju istraĆŸivanja sa invazivnim ĆĄkoljkama

Podgorica, 07.04.2017._Američki istraĆŸivački tim na čelu sa Daniel Molloy će sprovoditi naučna istraĆŸivanja u Crnoj Gori ,u periodu od  9-og do 24-og aprila. Daniel Molloy je stručnjak za vodene invazivne vrste beskičmenjaka koje ĆŸive u Americi. Njegova istraĆŸivanja usmjerena su ka razvoju bioloĆĄkih metoda u borbi protiv invazivnih vrsta, naročito roda ĆĄkoljki  Dreissena. Radi se o veoma invazivnoj vrsti, velike reproduktivne sposobnosti koja ima izraĆŸen negativan uticaj na staniĆĄta u kojima se nastani, a posebno na autohtone vrste ĆĄkoljkaĆĄa i drugih organizama koji se hrane filtriranjem vode. Vrsta je autohtona za područje Kaspijskog, Aralskog i Crnog mora, ali se raĆĄirila na veliko područje Evrope, Azije i Sjeverne Amerike. Kao dugoročan cilj svojih istraĆŸivanja ima smanjenje upotrebe hemijskih supstanci, u prvom redu toksičnih pesticida koji se koriste u borbi protiv ovih invazivnih ĆĄkoljki. Kao veliki zagovornik zaĆĄtite ĆŸivotne sredine  smatra da bi se upotreba pesticida smanjila ako bi postojala bioloĆĄka kontrola nad invazivnim vrstama. U Crnoj Gori će se sprovoditi rad na terenu i u laboratoriji, u potrazi za potencijalnim organizmom koji bi vrĆĄio biokontrolu nad gore pomenutim ĆĄkoljkama. Američki tim radiće   u saradnji  sa prof.dr Vladimirom PeĆĄićem i Mihailom Jovićevićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, a svoj doprinos u istraĆŸivanju će dati i Dragana Saveljić, projektni asistent-pripravnik u NVO “Green home”, koja će dobijene rezultate iskoristiti za svoj specijalistički rad.

ViĆĄe informacija na dragana.saveljic@greenhome.co.me