restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
Slika.jpg

Održana II radionica za izradu mjera upravljanja za potencijalno NATURA 2000 područje u moru

Kotor, 04.04.2017._NVO Green Home u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, započela je proces izrade mjera upravljanja za potencijalno Natura 2000 područje, u dijelu našeg primorja od rta Arza do rta Platamuni.  Kroz seriju konsultativnih sastanaka i radionica sa svim zainteresovanim stranama, želimo izraditi dokument koji će biti osnova za Planove upravljanja budućih zaštićenih područja u moru.


Kao veoma značajne zainteresovane strane prepoznali smo predstavnike Uprave pomorske sigurnosti, JP Morsko dobro, Uprave za inspekcijske poslove, predstavnike Lučkih kapetanija Bar i Kotor, kao i predstavnike Hidrometeorološkog Zavoda i Porto Montenegro, sa kojima smo održali radionicu i skupa identifikovali pritiske na morske ekosisteme i predložili mjere za smanjenje istih. Kolege iz Hrvatske iz Udruge Sunce su predstavili svoja iskustva, perspektive i naučene lekcije u procesima izrade mjera i planova upravljanja zaštićenim morskim područjima u Hrvatskoj. Takođe, predstavnici Uprave Pomorske sigurnosti predstavili su kapacitete Uprave i spremnost na adekvatan odgovor u slučajevima eventualnog zagađenja mora sa plovnih objekata kao i mogućnosti VTMIS sistema za nadzor, informisanje i upravljanje pomorskog saobraćaja.

 

Crna Gora još uvijek nema zaštićeno marinsko područje, ali će Vlada Crne Gore u skorijoj budućnosti biti u obavezi da ih definiše, kao i Natura 2000 lokalitete, saglasno sa obavezama preuzetim u predpristupnom procesu ka EU. U vezi sa tim, smatramo da će rezultat projekta u značajno mjeri olakšati buduće aktivnosti institucija ka uspostavljanju zaštićenih područja.

 

Aktivnosti se realizuju u okviru prekograničnog projekta „Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru“ u saradnji sa Agenijom za zaštitu životne sredine, udrugom Sunce iz Splita i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko – neretvanske županije. Sa obzriom na to da je Hrvatska članica EU i da je sistem Natura 2000 područja već postvaljen,  iskustva kolega iz Hrvatske će značajno doprinijeti kvalitetu realizovanih aktivnosti.

 

Projekat se finansira u okviru Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Crna Gora pod Instrumentom za Pretpristupnu Pomoć (IPA).

Više informacija na: natasa.kovacevic@greenhome.co.me