restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
za_sajt.jpg

Aktivnosti povodom 22 aprila, Dana planete Zemlje

Podgorica 19.april 2017. U susret 22. aprilu, Danu planete Zemlje, NVO Green Home realizuje niz aktivnosti, koje imaju za cilj podizanje svijesti građana i edukaciju o značaju očuvanja mora, kao i efikasnijem upravljanje morskim ekosistemom.

 

Naime, 21. aprila 2017. godine. u saradnji sa Agencijom za zaĆĄtitu ĆŸivotne sredine i Udrugom Sunce iz Splita, NVO Green Home  organizuje III radionicu u nizu kao dio konsultativnog procesa za izradu mjera upravljanja potencijalnim Natura 2000 područjem u moru. Cilj radionice je da se prepoznaju pritisci na ribarstvo i marikulturu i u saradnji sa različitim zainteresovanim stranama predloĆŸe mjere upravljanja.

 

Istog dana priruĆŸićemo se DOO "Ć koljke Boke", DOO ”Boka Gard” Security, JU Gimnazija, Kotor, OĆ "Savo Ilic", OĆ "NjegoĆĄ", Institut za biologiju mora, Kotor  kao i AD"Expo" i AD"Napredak" ,koji sprovode viĆĄe druĆĄtveno i ekoloĆĄki korisnih edukativnih aktivnosti, čiơćenja lokacije od mjesta rijeke Ljute do vodovoda Orahovac, čiơćenja solarnih panela, sadnja drveta u moru-hidropon i postavljanja hranilica za ptice. Green Home će se se pridruĆŸiti ovim aktivnostima i biti dio tima koji će odrĆŸati ekoloĆĄki čas, u okviru koga ćemo predstaviti naĆĄe aktivnosti na zaĆĄtiti morskih ekosistema.

U subotu  22. aprila u saradnji sa JP Morsko dobro i NVO Porat iz Budve pridruĆŸićemo se akciji čiơćenja podmorja i plivaliĆĄta Porata, Stari grad Budva. Istog dana, u saradnji sa Agencijom za zaĆĄtitu ĆŸivotne sredine organizovaćemo izloĆŸbu o morskim staniĆĄtima i njihovoj zaĆĄtiti u holu trĆŸnog centra Delta city. IzloĆŸbu čini 16 informativnih i edukativnih panela  koji daju osnovne informacije o morskim zaĆĄtićenim područjima, ugroĆŸenim vrstama i staniĆĄtima koji pripadaju budućoj Natura 2000 ekoloĆĄkoj mreĆŸi u Crnoj Gori.

ViĆĄe informacija na: natasa.kovacevic@greenhome.co.me