PDF Export
smart_polluting1___Copy.jpg

Čist vazduh za Crnu Goru

NVO Green Home započela je realizaciju projekta ''Čist vazduh za Crnu Goru'', čiji je cilj promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, kao i podizanje svijesti ljudi o negativnim uticajima sagorjevanja fosilnih goriva na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Specifični cilj projekta je podizanje svijesti građana o zagađenju u Pljevljima, posljedicama rada postojećeg bloka termoelektrane kao i potrebama hitnog rješavanja problema lošeg kvaliteta vazduha u ovom gradu.

Tokom realizacije projekta, planirane su sledeće aktivnosti:

- Izrada i štampa priručnika o prednostima obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti;

- Organizovanje okruglog stola u Podgorici na temu promovisanja koncepta održivog razvoja i prednostima korišćenja obnovljivih izvora energije;

- Promovisanje dokumentarnog filma o zagađenju u Pljevljima, izrađenog u prethodnoj fazi projekta;

- Konferencija organizovana u saradnji sa predstavnicima regionalnih NVO organizacija o tome kako smanjiti potrošnju energije u domaćinstvima;

- Javna tribina o korišćenju alternativnih izvora energije;

- Ulične akcije u Podgorici i Pljevljima sa ciljem edukacije građana o zagađenju prouzrokovanom sagorijevanjem uglja;

- Monitoring procesa realizacije projekta izgradnje drugog bloka termoelektrane ''Pljevlja''.

Projekat je finansiran od strane Evropskog fonda za klimu (European Climate Foundation) i trajaće do kraja februara 2018. godine.

 

Više informacija na: diana.cavor@greenhome.co.me