restoran podgoricatravel agency budvamontenegro car hiredostava hrane podgoricaulcinj privatni smestaj
PDF Export
kolaicija_27_berane.jpg

Održan peti radni sastanak Koalicije 27

Berane; 12. maj 2017. godine – U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“  održan je peti radni sastanak Koalicije 27.

 

Koalicija 27 je otvorena platforma NVO iz Crne Gore koje se bave zaštitom životne sredine i njen zadatak je da zajedničkim djelovanjem u praćenju, zastupanju i promovisnaju evropskih tekovina u oblasti životne sredine doprinese kvalitetu, transparentnosti i što bržem savladavanju zahtjeva EU u okviru pregovaračkog poglavlja 27.

 

Na sastanku se razgovaralo o nacrtu dva izvještaja koje trenutno priprema Koalicija 27, a to su Izvještaj o Poglavlju 27 u Crnoj Gori i Analiza politika koje se odnose na Energetiku i klimatske promjene u Crnoj Gori.

 

Izvještaj za Poglavlje 27 u Crnoj Gori se bavi ključnim događajima u oblasti životne sredine u Crnoj Gori za period od osnivanja Koalicije 27, u aprilu 2016. godine do maja 2017. godine. U izvještaju se ocjenjuju realizovane aktivnosti relevantnih institucija u ovoj oblasti i daju preporuke za jačanje procesa prenošenja i sprovođenja zakonodavstva EU obuhvaćenog poglavljem 27. Svakako ovaj dokument nastoji i pojasniti suštinske probleme u pojedinačnim oblastima koje pokriva ovo poglavlje, te ukazati na potrebu da se tokom pregovora povede računa i o njima.

 

Analizu politika koje se odnose na Energetiku i klimatske promjene u Crnoj Gori je izradila NVO Green Home u okviru projektnih aktivnosti. Analiza sadrži pregled ključnih obaveza i dokumenta Crne Gore na polju  energetike i klimatskih promjena kao i ključne politike i ciljeve EU za sektor energetike i klimatskih promjena.

 

Projekat  „Izgradnja kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“ realizuje NVO Green Home sa partnerskim organizacijama: Sjeverna Zemlja, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Društvo mladih ekologa Nikšić i Zelena Akcija/ Friends of the Earth Croatia a finansira se od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u okviru IPA 2014 Civil Society Facility programa za Crnu Goru.

 

Više informacija na: jelena.marojevic@greenhome.co.me