Bez odlaganja riješiti pitanje upravljanja otpadnim gumama

Bez odlaganja riješiti pitanje upravljanja otpadnim gumama

NVO Green Home je organizovala danas u sali Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera panel na temu upravljanja otpadnim gumama sa fokusom na mogućnosti primjene proširene odgovornosti proizvođača (EPR) kada su u pitanju otpadne gume u Crnoj Gori.

Događaju su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija i organizacija koje se bave ovom tematikom. Panel diskusiju otvorio je državni sekreatar u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Nenad Vitomirović osvrćući se na aktivnosti ovog ministarstva u procesu donošenja novog zakona o upravljanju otpadom, kao i podzakonskih akata.

Panelisti na ovom događaju bili su: Ivan Stanišić, načelnik direkcije za upravljanje otpadom u istom Ministarstvu; Senad Arabelović, direktor deponije Možura; Milena Rmuš, sekretarka Odbora udruženja komunlane privrede; i Azra Vuković izvršna direktorica NVO Green Home.

Rješavanje problema ogromnih količina otpadnih guma, očekuje se kroz primjenu sistema proširene odgovornosti proizvođača, koji se u ovom slučaju odnosi na uvoznike automobliskih guma, skladno kojem su uvoznici odgovorni za upravljanje otpadom koji nastaje od upotrebe automobilskih guma, nakon isteka vijeka trajanja. Da bi EPR sistem u Crnoj Gori profunkcionisao, neophodno je prethodno usvajanje niza podzakonskih akata i stvaranje preduslova za njegovu implementaciju. Međutim, otpadne gume koje se sada nalaze u prirodi i na deponijama nisu obuhvaćene ovim sistemom i to ostaje problem koji treba rješiti.

U toku panela, kao i diskusije koja je uslijedila, istaknut je niz aktivnosti koje je potrebno u što hitnijem roku sprovesti a koje uključuju:

  • Bez odlaganja potrebno je definisati aktivnosti za prikupljanje i obradu otpadnih guma koje se već nalaze lagerovane širom Crne Gore, na livadama, poljima, dolinama rijeka, i drugim lokalitetima ali i na deponijama a koje predstavljaju veoma veliku prijetnju po životnu sredinu i zdravlje ljudi u slučaju njihovog paljenja;
  • Nakon donošenja Zakona o upravljanju otpadom, potrebno je urgentno krenuti u proces donošenja podzakonskih akata koju su usaglašeni i čija je primjena moguća na terenu;
  • Potrebno je uraditi studije i procjene o daljem korišćenju sekundarne sirovine koja se generiše obradom guma;
  • Potrebno je osigurati primjenu EPR sistema u praksi.

Panel diskusiju “Mogućnost primjene EPR modela na otpadne gume u Crnoj Gori” organizovana je u okviru projekta Proširena odgovornost proizvođača na primjeru otpadnih guma u Crnoj Gori koji je finansiran od strane Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Adresa

Dalmatinska 78

Podgorica 81000

Crna Gora

Crafted with love by Bild Studio