PDF Export
ENVNET.png

ENV.NET uključivanje životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u EU agendu

Projekat ENV.NET predstavlja nastavak projekta ENV.NET 1 i ENV.NET2 koji su se uspješno realizovali u periodu od 2012 – 2016.

 

ENV.NET 3 počeo je u decembru 2017. Green Home je jedan od partnera na projektu a realizuje se u saradnji sa: 4X4X4 Balkan Bridges iz Makedonije, European Environmental Bureau iz Belgije, Advocacy Training and Resource Center, sa Kosova, Ambasadori održivog razvoja i životne sredine iz Srbije, Lir Evolution, iz Bosne i Hercegovine, TEMA – the Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and Protection of Natural Habitats, iz Turske i Foundation Punto.Sud, iz Italije. Dva partnera dolaze iz EU zemalja, Belgije i Italije, sa ciljem da pomognu boljem razumevanju EU politika u oblasti životne sredine, ali i da prenesu znanja i iskustva razvijenijih zemalja.

Projekat ima za cilj da doprinese unapređenju donošenja legislative u oblasti životne sredine i njene implementacije u skladu sa EU standardima. ENV.NET mreže ima namjeru da doprinese kako unapređenju međusobne saradnje svih aktera (uključujući ekološke nevladine organizacije, medije i donosioce odluka) tako i generalno stvaranju povoljnijeg tehničkog i finansijskog okruženja u kome oni djeluju.

 

Specifični cilj projekta:

-          Jačanje ENV.NET mreže i njenog uticaja na politike u oblasti životne sredine u zemljama Zapadnog Balkana i Turske;

-          Upoznavanje sa konceptom Cirkularne ekonomije i inteziviranje aktivnosti u oblasti klimatskih promjena;

-          Organizovanje e – learning kurseva kao i dodjela subgrantova u cilju jačanja kapaciteta manjih organizacija.

 

Projekat je finansijski podržan od strane EU i MInistarstva javne uprave.

 

Više informacija na: irma.muhovic@greenhome.co.me.