PDF Export
DSC_0382_radna.jpg

Proslava Međunarodnog dana volontera

NVO Green Home je danas akcijom sadnje u Zlatičkoj šumi obilježila Međunarodni dan volontera.

 

Ističemo važnost upoznavanja mladih sa volonterskim radom i aktivizmom i smatramo da je veoma važno motivisati mlade da se uključe u ovakve akcije i daju svoj doprinos.

 

Akcija je realizovana u saradnji sa Zelenilom d.o.o, a posebnu zahvalnost izražavamo  učenicima Osnovne škole „Dr Dragiša Ivanović“ i volonterima NVO „Naša akcija“ koji su prepoznali važnost ove akcije i pomogli nam da obogatimo ovu park šumu novim sadnicama.

 

Tokom današnje akcije posađeno je 12 sadnica jasena, kaline, brijesta i graba.

 

Članovi Ekološkog kluba mladih, Green Home su učestvovali u organizaciji i realizaciji akcije.

 

Zlatička šuma je lokacija koja je izložena pritiscima kao što su požari, ilegalna sječa i izvaljivanje stabala kao posledica jakih vjetrova. Imajući u vidu navedeno, neophodno je unprijediti stanje u ovoj park šumi.

 

Aktivnost se realizuje u sklopu projekta „Aktivni  mladi za bolju životnu sredinu“ koji je finansiran od strane Ministarstva sporta.

 

Više informacija na: irma.muhovic@greenhome.co.me