PDF Export
7472a02b_6793_4ed9_aa57_6229abf74f95_prokletije.jpg

Prekogranični dijalog – Saradnja mladih za prekogranične dinarske Alpe

Green Home u saradnji sa partnerima iz Albanije – EcoAlbania i Kosova – ERA group realizuje projekat „Prekogranični dijalog – saradnja mladih za prekogranične dinarske Alpe“, koji je podržan od strane Regionalne kancelarije za razvoj mladih – RYCO.

 

Cilj projekta je  da ostvari saradnju među mladima iz Albanije, Kosova i Crne Gore. Green Home će u partnerstvu sa NVO ERA sa Kosova i EcoAlbania iz Albanije, razviti niz aktivnosti sa mladima između 18 i 24 godine. 15 učesnika će pohađati obuke i ljetnje škole u ​​Nacionalnom parku „Prokletije“. Učesnici će naučiti više o izazovima u oblasti prirode, kulture, ekonomije i očuvanja prirode.

 

Specifični cilj je povećati ekološku svijest o zaštiti i promociji prekograničnog područja Prokletija.

 

Kroz ovaj projekat pokušavamo da promijenimo način na koji nove generacije, mladi, tumače izazove na području Prokletija. Iz ovog razloga, ovaj projekat će okupiti mlade kroz virtuelnu platformu i lično, kako bi razgovarali o takvim izazovima. Kada se virtualno i lično upoznaju, mladi će biti uključeni u dvije efikasne opcije za saradnju, koje mogu da koriste i nakon završetka projekta. Ovaj projekat će uokviriti sve izazove očuvanja zajedničkim ekološkim, kulturnim i ekonomskim vrijednostima i mogućnostima.

 

Projekat će trajati do jula 2020. godine

 

Za više informacija kontaktirajte: irma.muhovic@greenhome.co.me