PDF Export
PhotoCollage_20201116_144321091.jpg

U okviru NORAD projekta održana radionica za zastupanje i lobiranje u Pljevljima

U okviru NORAD projekta „Regionalna akcija za borbu protiv korupcije i kriminala u šumarstvu“, održana je radionica za zastupanje i lobiranje  u Pljevljima (Crna Gora). Sastanku su prisustvovali predstavnici: Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za šume, NVO sektora, prestavnici udruženja privatnih vlasnika šuma i NORAD projekta.

 

Na sastanku su predstavljeni principi  održivog gazdovanja šumama i mjere koje treba preduzimati u tom cilju. Takođe su izneseni primjeri dobre prakse iz zemalja EU u pogledu borbe protiv korupcije i kriminala u šumarstvu i razmatrane mogućnosti njihove primjene u nažoj zemlji. Sastanak je imao za cilj da ostvari veću saradnju svih  zainteresovanih strana u borbi protiv ilegalnih aktivnosti u šumarstvu tj. da zainteresovane strane  iznesu svoje stavove u cilju poboljšanja održivog gazdovanja šumama i sprečavanja ilegalnih aktivnosti koje se dešavaju.

 

Nakon teorijskog dijela učesnici su posjetili i jednu gazdinsku jedinicu, gdje su praktično predstavljeni principi održivog gazdovanja šumama i moguće posljedice u ekonomskom, ekološkom i socijalnom smislu  koje mogu nastati od  ilegalnih aktivnosti u šumarstvu.

 

NORAD projektat implementirajuMeđunarodna organizacija CNVP kao vodeći partner i Green Home (MNE)FEA (BiH).