PDF Export
Standing_Commitee_meeting.jpg

Zasijedanje u Stazburu o slučaju Porto Skadar Lake doseglo do preispitivanja činjenica i na rijeci Tari

Podgorica, 02.12.2020 - Green Home učestvuje na 40. Zasijedanju Stalnog odbora Bernske konvencije, gdje se vodi proces po žalbi koju smo pokrenuli sa neformalnim udruženjem građana Virpazara.

 

Slučaj se odnosi na razvoj projekta Porto Skadar Lake, na teritoriji Nacionalnog jezera Skadarsko jezero, za projekat koji uključuje razvoj vila, stambenih zgrada i hotelskog smještaja, kao i luke, ali je zbog složenosti spornih pitanja proširen i na projekat izgradnje turističkog naselja Mihailovići, izmjene i dopune Prostornog Plana posebne namjene za Skadarsko jezero i  studije procjene uticaja na životnu sredinu kao i DUP Mihalilovići sa pratećom dokumentacijom.

 

Stalni odbor je pozvao crnogorsku vlast da zaustavi svaki dalji razvoj u oblasti Skadarskog jezera, prije nego što uradi sve potrebne procjene i sprovede mjere predviđene  Preporukom Bernske konvencije 201/2018 za zaštitu ekološke vrijednosti područja, uključujući Natura 2000 i Emerald potencijalne lokalitete i Ramsarska područja.

 

Nakon poslednjih primjera iz izvještaja po žalbi NVO o nekvalitetnoj primjeni zakona o procjenama uticaja i zaštiti prirode, Stalni odbor je zatražio i dodatne informacije o statusu autoputa i devastaciji rijeke Tare, planirane luke na Skadarskom jezeru (Virpazar).

 

Poslednji izvještaj je proširen sa brojnim lošim praksama, poput upravljanja rizikom od požara, gdje je na Skaradskom jezeru izgorjelo 12,13km2 plavnih šumskih površina, neproduktivnom borbom protiv krivolova agregatima i mrežama, ali i kontinuranim ispustima industrijskih voda i drugim brojnim problemima koji ukazuju da je zaštita jezera mrtvo slovo na papiru.

 

Green Home je na zasijedanju izjasnila stav žalbene strane, da bilo značajnog napretka u pogledu sprovođenja preporuka 201, te da je situacija na jezeru protekle godine bila gora nego ikad. Izrazili smo nadu da će nova Vlada napustiti projekte TN Mihailovići te da će nova zonacija kao dio budućeg Prostornog plana za Skadarsko jezero, biti zasnovana na provjerenim i nezavisnim naučnim istraživanjima.

 

Pored Green Home, predstavnik RAMSAR sekretarijata je zahtijevao da izvještaj ostane otvoren, dok je predstavnica Direktorata za životnu sredinu EU, Anne Burrill, izjavila da će rješavanje problema biti usmjereno kroz pregovarački proces.

 

Slučaj ostaje otvoren uz konstataciju Odbora Bernske konvencije da je na Skadarskom jezeru i dalje prisutna neplansla gradnja, te da za naredni sastanak Biroa Crna Gora treba dostaviti informacije o napretku na terenu.

 

Dodatne informacije: Tobias Salathe Predstavnik RAMSAR Sekretarijata: “Konvencija o močvarama sa zahvalnošću primjećuje napore Crne Gore da odgovori na neke od preporuka za 2018. godinu. Međutim, zaključujemo da status zaštite NP ne napreduje i da su se pojavile nove prijetnje (autoput, plovni put / luka). Stoga snažno podstičemo Crnu Goru da započne integrisano planiranje upravljanja, uključujući jasno kartografsko zoniranje NP Skadarsko jezero. Stoga bismo bili zahvalni ako slučaj ostane otvoren. Barem ono što se tiče Ramsarskih izvještaja, naši nalazi iz člana 3.2 ostaju otvoreni, a od Crne Gore očekujemo ažuriranje informacija do početka februara u očekivanju 59. zasijedanja našeg Stalnog komiteta.”

 

Link na događaj :

https://www.coe.int/en/web/bern-convention/bern-convention-institutions-meetings-2020/-/asset_publisher/7T5G0cGwamcy/content/40th-standing-committee-meeting?_101_INSTANCE_7T5G0cGwamcy_viewMode=view/