PDF Export

O nama

Godina osnivanja

 

NVO Green Home su osnovali studenti biologije, 14.02.2000. godine, kao nevladinu, neprofitnu i nestranačku organizaciju. Organizacija je nastala iz želje za aktivnim učešćem u očuvanju i unapređenju životne sredine, kao i preuzimanju aktivne uloge u razvoju civilnog društva kroz zaštitu biodiverziteta i ostvarenje koncepta održivog razvoja Crne Gore u praksi.

 

 

Darko Pajović, osnivač NVO Green Home
• Diplomirani biolog
• Izvršni direktor NVO Green Home 2000-2012
• Član Nacionalnog savjeta za održivi razvoj Crne Gore od 2002
• Član Komisije za socijalnu, ekonomsku i politiku zaštite životne sredine (CEESP) Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) od 2005
• Član odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, Privredne komore Crne Gore od 2009-2012
• Član komisije za saradnju sa UNESCO-om 2011-2012
E-mail:  darkopajovic@t-com.me
Jedan od osnivača i izvršni direktor NVO Green Home od 2000 - 2012 je Darko Pajović,
•Diplomirani biolog
•Član Nacionalnog savjeta za održivi razvoj Crne Gore od 2002
•Član Komisije za socijalnu, ekonomsku i politiku zaštite životne sredine (CEESP) Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) od 2005
•Član odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, Privredne komore Crne Gore od 2009-2012
•Član komisije za saradnju sa UNESCO-om 2011-2012
Izvršna direktorica NVO Green Home od 2012 - 2021 je Nataša Kovačević
•Diplomirana pravnica
•Studentkinja postdiplomskih studija Ekologije i zaštite životne sredine, na PMF - Podgorica
•Od 2004. godine radi u NVO Green Home
•Članica IUCN CEL (Komisije za zakonodavstvo životne sredine)
•Članica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem
•Članica pregovaračke radne grupe za Poglavlje 27 - Životna sredina i klimatske promjene u procesu pristupanja Crne Gore ka EU

 

 

Pravni status

 

NVO Green Home je od 22.03.2000 godine pod rednim brojem 635 upisan u registar nevladinih organizacija kod Ministarstva pravde Vlade Republike Crne Gore ("021741/2000").

 

Glavni cilj

 

Cilj organizacije je zaštita životne sredine, očuvanje prirodnih resursa i implementacija koncepta održivog razvoja.

 

Misija

 

Posvećeni smo zaštiti prirode i unapređenju životne sredine koja će osnažiti održivu budućnost i voditi ka socijalnom i ekonomskom unapređenju društvenih zajednica u našoj zemlji. U dostizanju ovoga posvetili smo se radu sa različitim interesnim stranama kako bi osnažili saradnju i zajednički rad ka postizanju održive budućnosti i široke prepoznatljivosti Crne Gore kao ekološke države.

 

Rad

 

Naš rad je podijeljen u dva programa

 

• Program za zaštitu životne sredine

• Program za energiju

 

Program za zaštitu životne sredine


Program za zaštitu životne sredine ima za cilj promociju, edukaciju i pružanje podrške u lokalnim i regionalnim inicijativama u oblasti zaštite i očuvanja prirode. Kroz program za životnu sredinu želimo da pomognemo u rješavanju problema na polju zaštite i očuvanja životne sredine i održive upotrebe prirodnih resursa.

 

Program za energiju


Program za energiju ima za cilj promociju, edukaciju i pružanje podrške u lokalnim i regionalnim inicijativama u oblasti energetske efikasnosti i korišćenja alternativnih izvora energije. Kroz program za energiju želimo da ukažemo na važnost primjene mjera energetske efikasnosti i pozitivne efekte koji se na ovaj način mogu postići kako u smislu očuvanja životne sredine tako i poboljšanja životnog komfora.

 

Tematske oblasti

 

Tematske oblasti: biodiverzitet, vode, održiva poljoprivreda, održivo korišćenje prirodnih resursa, energija i zelene tehnologije, reciklaža, zagađenje i upravljanje otpadom, ekoturizam i održivi razvoj na lokalnom, nacionalnom i mediteranskom nivou.

 

Saradnja

 

Smatramo da je saradnja neophodna za razvojne procese. Zato održavamo partnerstva sa različitim interesnim stranama, svjesni značaja svakog pojedinačnog stuba: lokalnih zajednica, vlasti, drugih organizacija i pojedinaca na nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

Članstvo na međunarodnom nivou


• Mreža za kreiranje i implementaciju Mediteranske Strategije Održivog Razvoja (MSSD)

• SEEENN (mreža ekoloških NVO iz Jugoistočne Evrope)

• Međunarodna kancelarija za vode, Pariz, Francuska

• Koalicija za odbranu rijeke Tare (mreža ekoloških NVO iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine)

• Očuvanje biološkog diverziteta Jugo-zapadnog Balkana: Prekogranična zaštita prirodnih pejzaža Durmitorskog masiva, rijeke Tare - Prokletija (Crna Gora i Albanija) - WWF mediteranski program

• Balkan Peace Park Project – mreža za kreiranje međunarodnog, prekograničnog parka u susjednim planinama na Kosovu, Crnoj Gori i Albaniji


Članstvo na nacionalnom nivou


• Agencija za zaštitu životne sredine

• Član odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, Privredna komora Crne Gore

• Ministarstvo Ekonomije, zvanični partner na Godini energetske efikasnosti

• Univerzitet Crne Gore, prirodno-matematički fakultet

• Zavod za zaštitu prirode i Ministarstvo održivog razvoja i turizma (Projekat Natura 2000)

• Forum ekoloških NVO-a za održivi razvoj

 

Sarađivali smo tokom naših projekata sa


• Opštinama Podgorica, Rožaje, Plav, Bijelo Polje, Nikšić, Andrijevica, Bar, Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac

• Univerzitetom Crne Gore, studijska grupa Biologija

• Osnovnim školama, vrtićima

• Skupštinom Crne Gore

• Ministarstvom turizma Vlade Republike Crne Gore

• Sekretarijatom za razvoj Vlade Republike Crne Gore

• Ustanovama za školovanje djece sa posebnim potrebama

• Međunarodnim organizacijama

• NVO iz Crne Gore, Hrvatske, Norveške, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Italije, Španije...

• Medijima

 

Region - Partnerstvo


• Zelena Akcija, Zagreb Hrvatska (nekoliko projekata)

• NVO ECAT - Tirana, Albanija (saradnja na smanjenju zagađenja prouzrokovanog saobraćajem u Tirani i Podgorici)

• NVO Mladi istraživači Srbije - Beograd, Srbija (Natura 2000)

• NVO Balkanski Mostovi - Skoplje, Makedonija (formiranje regionalne "zelene" koalicije NVO iz Albanije, Makedonije i Crne Gore)

• NVO EkoTim - Sarajevo, Bosna i Hercegovina (saradnja na projektu istraživanja o energetskoj efikasnosti u Bosni)

• Ambasadori životne sredine, Beograd, Srbija (Projekat "REA" - Akcija i ekološka kohezija Zapadnog Balkana)

• BELLS Pokret, regionalni ekološki pokret

 

Evropa - Partnerstvo


• Green Max - Poljska (istraživanja o Energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori)

• Evropska Komisija - Brisel, Belgija (učešće u kampanji "Sustainable Energy Campaign")

• WWF MedPo - Rim, Italija (projekti "Dijelimo vode", "Natura 2000")

• Međunarodni ured za vode - Pariz, Francuska (GH je član ove mreže koja obuhvata organizacije koje se bave vodama)