Regionalna konferencija - Sprovođenje reformi na putu ka Evropskoj uniji: Kako se Crna Gore može izboriti sa klimatskim promjenama