Default grupa

Ovo je difoltna grupa za slike. Ako nema neku posebnu grupu ovde se stavlja.