Avanturisticki park

Predstavnice NVO Green Home i 20 članova volonterskog centra ove organizacije su u nedjelju 29. aprila 2012 godine, obavili čišćenje NP Lovćen. Akcija je organizovana u saradnji sa Avanturističkim parkom Lovćen, kao i sa predstavnicima NP Lovćen.