Realizovane četiri akcije koje su okupile aktiviste NVO sektora, oko 60 volontera, predstavnike vojske Crne Gore, ekološke inspekcije, kao i građane.