Ekološka nit

Kampanju Ekološka nit organizovalo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa NVO sektorom Crne Gore. Kampanja je trajala mjesec dana, u okviru kojih se svakog dana odvijala po najmanje jedna aktivnost na prostoru čitave Crne Gore.