Radionice u vrtićima održane sa ciljem edukacije najmlađih po pitanju reciklaže, energetske efikasnosti i uopste o pitanjima životne sredine.